Bezpłatne obiady dla potrzebujących

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od września, powinni już teraz zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski są składane na nowy rok przedszkolny i szkolny. Bezpłatne posiłki w jadłodajni mogą także otrzymać osoby dorosłe, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Pracownik gdańskiego MOPR przeprowadzi wywiad – ustali, czy rodzina kwalifikuje się do takiej pomocy. W przypadku przedszkolaków i uczniów realizowana jest ona w ramach  programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 procent kwoty kryterium dochodowego, określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli 925, 20 złotych. W indywidualnych, uzasadnionych życiowo przypadkach ten dochód może być jeszcze wyższy. W ubiegłym roku bezpłatne obiady otrzymało w Gdańsku ponad 3100 dzieci i młodzieży.

 – To ważne, by uprawnione dzieci mogły jeść bezpłatnie obiady wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Żeby nie doszło do jakiejś przerwy, zaniedbania. Stąd apel do rodziców o odpowiednie, wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeb. 

Z bezpłatnego dożywiania w jadłodajni lub w formie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, mogą także skorzystać dorośli, samotni gdańszczanie, m.in. osoby bezdomne, seniorzy, których dochód nie przekracza 1141, 20 zł miesięcznie. Takim wsparciem objęci są również gdańszczanie z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 925, 20 zł (tj. 180 procent kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej). O dożywianie można wystąpić w ciągu całego roku. 

Złóż wniosek o dożywianie u pracownika gdańskiego MOPR

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania, wniosek w tej sprawie należy złożyć w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy CPS na stronie: www.mopr.gda.pl) Do podania trzeba dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,

osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.