Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie także dla osób spoza Gdańska

Przypomnijmy, że od tego roku osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na pokrycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dostępnego w Gdańsku aż w 19 punktach – 9 prowadzonych przez MOPR oraz 10 przez organizacje pozarządowe. Obejmuje ono m.in. poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, konsumenckiego, pracy, mieszkaniowego. Bezpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje z kolei działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać w gdańskich punktach także osoby potrzebujące, spoza Gdańska.

Więcej wiadomości o ofercie, link:

http://mopr.gda.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-2019-roku-gdansku-uwaga-obowiazuja-zapisy-oswiadczenia/