Biznes wspiera odpowiedzialnie – przyłącz się!

Kilkadziesiąt dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w nowym roku szkolnym może liczyć na bezpłatną, fachową pomoc w nauce matematyki, fizyki, chemii czy języka angielskiego. Uczniowie z rodzin w najtrudniejszej sytuacji otrzymają też wyprawki szkolne, o jakich tylko marzą. To wsparcie wyjątkowe, bo świadczone przez biznes w zakresie społ. odpowiedzialności. 

Gdański MOPR zaprasza przedstawicieli biznesu, właścicieli i pracowników firm do aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej. Zachęcamy do współpracy między innymi na rzecz gdańskich dzieci i potrzebujących seniorów. Do włączenia się m.in. w projekt „Mentor talentu”, dotyczący wsparcia w edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin. Zapraszamy też do współdziałania w ramach „Opiekuna seniora”, projektu na rzecz samotnych, schorowanych osób starszych czy „Wolontariatu pracowniczego”, dot. zaangażowania kadry firmy w wybrane działania prospołeczne np. organizację imprez w dzielnicach, aktywizację osób niepełnosprawnych. W takie realizacje włączyła się m.in. firma INTEL, której specjaliści od kilku lat jako wolontariusze pomagają potrzebującym dzieciom w nauce przedmiotów ścisłych i języka angielskiego. W bieżącym roku szkolnym z ich wsparcia skorzysta kilkadziesiąt dzieci. 25 otrzyma też kompletne wyprawki szkolne. W ramach zasady odpowiedzialnego biznesu i współpracy z Ośrodkiem INTEL wspiera też co roku samotnych seniorów paczkami świątecznymi, chemią gospodarczą, potrzebnym sprzętem do rehabilitacji czy AGD. Świąteczne, słodkie podarunki otrzymują także dzieci, a pracownicy firmy –  wolontariusze organizują najmłodszym specjalne atrakcje np. w Dniu Dziecka.

– Coraz częściej w działania pomocowe włączają się w naszym mieście ludzie z różnych branż, organizacji, instytucji mając świadomość, że taki wkład to wielka korzyść nie tylko dla nich, ale i dla lokalnego środowiska, dzielnicy, potrzebujących mieszkańców – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Cieszy fakt, że także sektor biznesowy wybiera zasadę odpowiedzialności społecznej. Gorąco zachęcam do takiego współdziałania na rzecz potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan, do aktywności, solidarności i budowania społecznych więzi. Wspólnie można dokonać więcej.

Jeśli również Państwu nie jest obca zasada odpowiedzialnego biznesu, zapraszamy do współpracy. To satysfakcja wynikająca z niesienia pomocy, także budowanie marki oraz tworzenie wartości przedsiębiorstwa opartego na zaufaniu i silnych więziach społ.

Więcej w informatorze Ośrodka „Bądź odpowiedzialny społecznie”, link:

 http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/badz-odpowiedzialny-spol.-broszura-mopr-w-gdansku.pdf

Zapraszamy do kontaktu!

Na Państwa sygnały czekają: Andrzej Stawicki, tel. 58 691 94 25 i kom. 503 392 863 (andrzej.stawicki@mopr.gda.pl), Magdalena Theus, tel. 58 320 53 55 i kom. 797 909 120 (magdalena.theus@mopr.gda.pl), Anna Dunajska kom. 797 909 119 z Referatu Animacji i Wolontariatu MOPR w Gdańsku.