„Bliźniemu swemu… 2018” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

55 prac najwybitniejszych polskich artystów, m.in. Zdzisława Beksińskiego, Magdaleny Abakanowicz czy Edwarda Dwurnika, można obejrzeć podczas otwarcia wystawy pt. „Bliźniemu swemu… 2018”. Uroczystość odbędzie się w czwartek, 11 stycznia, o godzinie 17 w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska (ul. Długa 46/47).

 

Wystawa w Gdańsku jest jedną z kilku, odbywających się od listopada do marca w różnych miastach Polski, w ramach jubileuszowego XV Biennale Sztuki „Bliźniemu swemu…2018”. To cykl pokazujący nie tylko malarstwo, grafikę, fotografię wybitnych artystów, ale również służący wsparciu działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które powstało w 1981 roku. W Gdańsku organizacja prowadzi m.in. placówki dla osób bezdomnych, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Wspiera potrzebujące osoby starsze oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Biennale zakończy aukcja prezentowanych dzieł sztuki, która odbędzie się 4 marca w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Pozyskane fundusze zostaną przekazane Towarzystwu m.in. na zakup żywności, odzieży, środków czystości dla podopiecznych oraz na utrzymanie placówek dla potrzebujących.

 

– Od zawsze artyści szukali mecenasów dla swojej działalności, często też szczodrze dzielili się swoimi dziełami dla dobra wspólnego. Cieszę się, że potrzebujący z ośrodków św. Brata Alberta – również artysty – mogą na takie branżowe wsparcie liczyć – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To fantastyczne, że artyści oraz posiadacze znakomitych kolekcji włączają się w projekty prospołeczne. 

 

Dodajmy, że wstęp na czwartkowe otwarcie wystawy jest bezpłatny. Prace w Muzeum Miasta Gdańska będzie można oglądać do 11 lutego, w godzinach funkcjonowania instytucji (wówczas wstęp jest już płatny, wg obowiązujących cen biletów). Organizatorem Biennale jest Fundacja Bliźniemu Swemu, wspierająca Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.