Cała naprzód – pomożemy znaleźć pracę!

Projekt „Cała naprzód I” adresowany jest do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszyscy Ci, którzy mają niskie kwalifikacje, są długotrwale bezrobotni lub całkowicie bierni zawodowo, teraz mogą wyjść z impasu. Wziąć udział w szkoleniach, kursach i warsztatach aktywizujących. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Co ważne, uczestnik nie ponosi żadnych opłat.
Oferta skierowana jest do gdańszczan, którzy ukończyli 30 rok życia, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, czy też kobiety powyżej 50 roku życia, a także osoby mniej zaradne i nie posiadające przydatnych kwalifikacji. Łącznie z oferty może skorzystać 55 osób bezrobotnych.
Uczestnikom projektu oferujemy m.in. opracowanie indywidualnego planu działania oraz pełne wsparcie adekwatne do sytuacji. Również szkolenia i kursy według wyboru zainteresowanego, warsztaty aktywizujące i staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. W razie konieczności uczestnik objęty zostanie pomocą psychologiczną, prawną czy pedagogiczną. W ofercie jest także indywidualne pośrednictwo pracy, a dla osób chętnych założeniem działalności gospodarczej – wsparcie trenera biznesu. Osoby korzystające ze staży i szkoleń mogą też otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz posiłek i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.
– Projekt kładzie nacisk na zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – I w tym jest jego największa wartość oraz gwarancja jego powodzenia. Wszystko misją gdańskiego MOPR: „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność!”.
Dodajmy, że dokument realizowany będzie w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Potrwa do czerwca 2018 roku. Zakładana wartość projektu to: 1 037 500 złotych, z czego 881 875 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego, reszta z budżetu państwa.
Uwaga!
Zgłoszenia do projektu „Cała naprzód I” przyjmujemy:
Biuro projektu – Starter Gdański Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3B, tel. 58 347 82 99 lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Leczkowa 1 A (kontakt p. Agnieszka Witek, tel. 502 986 387).