Cała naprzód – po sukces!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo do udziału w projekcie „Cała naprzód I”. Jego realizacja została przedłużona do końca bieżącego roku. Jeszcze można wziąć udział w bezpłatnych, indywidualnych szkoleniach, specjalistycznych kursach zawodowych i rozpocząć nowe życie.

Zachęcamy do skorzystania z tej aktywizującej i pomocowej oferty, skierowanej do mieszkańców, którzy ukończyli 30 lat, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział mogą wziąć m.in. ci, którzy nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, kobiety powyżej 50 roku życia. Także osoby mniej zaradne, które nie posiadają przydatnych kwalifikacji, są długotrwale bezrobotne lub nawet bierne zawodowo. Również mieszkańcy, którzy chcą umiejętności podwyższyć lub nabyć inne. Udział w „Całej naprzód I” to m.in. opracowanie indywidualnego planu działania, pełne wsparcie m.in. doradców zawodowych, psychologa, pośrednika pracy i inna pomoc adekwatna do sytuacji. W programie są szkolenia i kursy według wyboru zainteresowanego, nierzadko „szyte na miarę” (np. fryzjera zwierząt czy pilotów wycieczek z kursem językowym) jeśli tylko ma to sens i daje gwarancję dobrej, zawodowej przyszłości. W ramach projektu są też staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. Uczestnicy mogą otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz posiłek i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Z oferty projektu skorzystało już 45 potrzebujących osób, uzyskując m.in. międzynarodowe certyfikaty kompetenecji komputerowych (4 osoby), kończąc certyfikowany kurs języka angielskiego (4 os.), kursy prawa jazdy różnych kategorii (9 os.), realizując wybrane staże zawodowe. Trzynaścioro uczestników podjęło zatrudnienie w wybranym zawodzie.

Wartość projektu wynosi 1 037 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 881 875 zł. Jest on realizowany w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.2.1. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT”. Realizacja „Całej naprzód I” rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku i potrwa do końca roku bieżącego.

Zapraszamy do biura projektu

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do biura projektu przy ulicy Lęborskiej 3B (w budynku STARTERA), 80-386 Gdańsk, tel. 58/347 82 99 lub 502 986 387.