Centrum bezpłatnie wesprze zadłużonych

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych zaprasza mieszkańców potrzebujących pomocy do kontaktu i odwiedzenia placówki, przy al. Grunwaldzkiej 8 w Gdańsku. Punkt jest czynny w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 8.30 – 16.30, wtorki i środy od godziny 12 – 20.

Pełni rolę wspierającą dla osób zadłużonych. Będzie także ośrodkiem koordynująco -wspierającym  dla podmiotów świadczących usługi w obszarze zadłużeń i edukacji ekonomicznej.

Centrum prowadzi działalność związaną z:

  • doradztwem w zakresie edukacyjnym,
  • doradztwem w zakresie prawno – finansowym,
  • kompleksowym prowadzeniem spraw,
  • prowadzeniem indywidualnych programów wyjścia z zadłużenia,
  • prowadzeniem indywidualnych programów pomocy osobom będącym ofiarami przestępstw i nadużyć ekonomicznych (w zakresie poza kompetencjami Miejskiego Rzecznika Konsumentów),
  • prowadzeniem grup samopomocowych dla osób posiadających problem utraty kontroli nad długami – proces terapeutyczny.

Udzielanie informacji telefonicznej w godzinach otwarcia Centrum BEiWOZ – tel. 728 590 288.

Działania podejmowane w ramach poradnictwa prawnego gwarantują przygotowanie zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb odbiorcy dokumentu. Poradnictwo obejmuje pomoc w przygotowaniu pism w postępowaniu ugodowym, sądowym i egzekucyjnym.  Usługi są bezpłatne. Centrum wykonuje zadania na zlecenie miasta.