Centrum Pomocy Dzieciom

Uroczyście otwarto Centrum Pomocy Dzieciom przy ulicy Uphagena 18 w Gdańsku. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku placówkę uruchomiła i prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Głównym celem działania Centrum jest wieloaspektowa, specjalistyczna pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzicom/opiekunom (niekrzywdzącym). Placówka świadczyć będzie następujące wsparcie:

– indywidualną pomoc psychologiczno-terapeutyczną, psychiatryczną,

– diagnozę i pomoc medyczną,

– indywidualną pomoc prawną

– przyjazne przesłuchanie dziecka i przygotowanie do przesłuchania,

– pomoc grupową dla dzieci i rodziców.

Centrum Pomocy Dzieciom zapewni kompleksową, specjalistyczną pomoc w sytuacjach przemocy wobec dziecka do 18 r.ż,, wykorzystywania seksualnego i po innych traumatycznych sytuacjach w życiu młodych gdańszczan.

Centrum Pomocy Dzieciom

Siedziba: ul. Uphagena 18 Gdańsk

Godziny otwarcia: pn. – pt. 8.00-20.00

Tel. 515 235 714

Więcej, link: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/centrum-pomocy-dzieciom-rozpoczyna-dzialalnosc-pomoc-swiadczona-bedzie-bezplatnie,a,155729