Charytatywna akcja „Każdy może pomóc” – na finiszu!

Z serca dziękujemy Państwu za włączenie się w świąteczną akcję „Każdy może pomóc”, na rzecz dzieci objętych wsparciem gdańskiego MOPR. Przygotowane upominki dla najmłodszych prosimy dostarczyć w dniach od 10 do 14 grudnia, w godzinach od 8.00 do 16.00 do siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku (główne wejście). Gwiazdkowe prezenty trzeba oznakować kodem z listu.

Osiemset listów napisanych w ramach  akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku „Każdy może pomóc” na rzecz dzieci m.in. z rodzin uboższych, mniej zaradnych opiekuńczo i wychowawczo rozeszło się błyskawicznie. Osoby, które je pobrały i zechciały tym samym na ich podstawie przygotować anonimowemu dziecku świąteczny upominek, prosimy już tylko o dostarczenie prezentu.

Prezent należy dostarczyć koniecznie w dniach od 10 do 14 grudnia, do siedziby MTG – AmberExpo przy ul. Żaglowej 11. Nasi pracownicy będą tam czekać na darczyńców w godzinach od 8.00 do 16.00. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt z pracownikami MOPR, tel. 797 909 120.

Przypomnijmy, „Każdy może pomóc” to przedsięwzięcie, dzięki któremu już po raz siódmy mieszkańcy mają możliwość spełnić świąteczne marzenia gdańskich dzieci, objętych wsparciem. To na podstawie listów opisujących dzieci darczyńcy przygotowują im upominki. Listy są oznaczone tylko imieniem i kodem przypisanym do konkretnego dziecka, mają więc formę anonimową. Maluch nie pozna darczyńcy, obdarowujący zaś nie zobaczy beneficjenta.

– W imieniu dzieci dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do tej pięknej akcji – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dziękuję Państwu za wielkie serca, wyjątkową wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Jesteście fantastyczni!   

Wszystkie prezenty projektu „Każdy może pomóc” przekażemy najmłodszym podczas świątecznej zabawy 18 grudnia, w MTG. Dzieci otrzymają wówczas również torby ze słodyczami w ramach „Wigilijnej paczki”, przedsięwzięcia od kilkunastu lat organizowanego przez miasto Gdańsk i MOPR.