Chroń dzieci przed przemocą seksualną!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku kontynuuje cykl otwartych spotkań edukacyjnych, profilaktycznych, przeciwdziałających agresji w rodzinie. Już dzisiaj zapraszamy przede wszystkim gdańskich rodziców, do aktywnego udziału w wykładzie o ochronie dzieci przed przemocą seksualną.

Tematyczne spotkanie odbędzie się w sobotę 16 listopada o godzinie 11.00, w „Sztuce Wyboru” przy ulicy Słowackiego 19 we Wrzeszczu. Prelegentką będzie gdańska prokurator Agnieszka Gorczyńska. Prowadząca spotkanie m.in. podpowie rodzicom, opiekunom dzieci m.in. czym jest przemoc seksualna wobec najmłodszych oraz co grozi jej sprawcom. Opowie o przypadkach takich zachowań, które znalazły finał w sądzie i karach dla sprawców. Doradzi rodzicom, jak postępować w przypadku podejrzenia dokonania przestępstwa wobec dziecka, gdzie zgłosić sprawę. Podpowie również, gdzie znaleźć prawne, psychologiczne i życiowe wsparcie w tak trudnej sytuacji dla malca będącego ofiarą, ale i jego całej rodziny.

– Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować zjawisko przemocy w życiu gdańszczanek i gdańszczan – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Priorytetową kwestią jest ochrona dzieci przed agresywnymi zachowaniami. Musimy wspólnie robić wszystko, by do nich nie dochodziło.  

Dodajmy, że sobotni wykład odbędzie się w ramach projektu MOPR „Gdańsk z rodziną”, profilaktycznego oraz przeciwdziałającego agresji w jej różnych formach. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu  systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

Wypełnij ankietę MOPR dotyczącą przemocy!

Przypominamy, że trwa bezpłatne, dobrowolne i anonimowe badanie ankietowe poświęcone problematyce agresji w rodzinie. Do udziału w nim zachęcamy osoby pełnoletnie, mieszkające w Gdańsku. Wystarczy wejść na stronę: www.gdanskbezprzemocy.pl i wypełnić kwestionariusz. Państwa akces jest dla nas bardzo ważny – wnioski z badania pozwolą m.in. na lepsze i szybsze diagnozowanie problemu w gdańskich rodzinach oraz wdrożenie efektywniejszych działań pomocowych.