Ciepła odzież dla osób w kryzysie bezdomności nadal potrzebna

Tylko w bieżącym roku załoga „autobusu SOS – pomoc” wydała osobom doświadczającym bezdomności w Gdańsku ponad 850 sztuk zimowej odzieży. Ciepłe ubrania dla potrzebujących przekazują m.in. mieszkańcy.

– Za to wsparcie dziękujemy gdańszczankom i gdańszczanom – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Szczególnie osoby w kryzysie bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych, bardzo potrzebują odzieży na zmianę. Załoga „autobusu SOS – pomoc” wydaje codziennie polary, swetry, szale i czapki. To namacalna, konkretna pomoc.

Odzież przekaż do Pogotowia Socjalnego

Ciepłe ubrania dla osób doświadczających bezdomności są nadal potrzebne, zwłaszcza męskie dresy, kurtki i spodnie. Zbędną odzież w dobrym stanie prosimy przekazać do Pogotowia Socjalnego przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku, prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” (w dni powszednie, odbiór rzeczy możliwy od rana do wieczora). Dary te otrzymają osoby korzystające z mobilnego wsparcia w mieście. Rzeczy są dystrybuowane również do mieszkańców schronisk i noclegowni. Odzież jest m.in. dezynfekowana, przekazana odbiorcom z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w epidemii. Dodajmy, że załoga pojazdu wspiera w Gdańsku, codziennie średnio ok. 60 potrzebujących. Oprócz odzieży wydaje osobom w kryzysie bezdomności przede wszystkim ciepłą zupę na wynos. Na pokładzie konsultacji udziela też ratownik medyczny. Potrzebujący otrzymują informację o dostępnych, innych formach pomocy w mieście – np. o schronieniu, wsparciu finansowym, żywnościowym i specjalistycznym. Środki na działanie mobilnego wsparcia w 2022 roku w Gdańsku, zabezpieczył MOPR. Na zlecenie Ośrodka zadanie realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Pojazdu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Reaguj na osoby w kryzysie bezdomności

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o sygnały o osobach doświadczających bezdomności. Zgłoszenia przyjmują pracownicy: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka), także funkcjonariusze Straży Miejskiej tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Sygnały są sprawdzane, potrzebujący otrzymują pełną ofertę pomocy.

 

Odzież jest segregowana i potem wydawana potrzebującym w pomocowym autobusie/fot. Sławomir Kunkel z TWP „Przystań”
Załoga „autobusu SOS” udziela wsparcia codziennie, podczas wieczornych postojów w mieście/fot. Sławomir Kunkel, TWP „Przystań”