Jest coraz zimniej, pomóżmy osobom bezdomnym!

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o wrażliwość i sygnały o osobach potrzebujących, którzy przebywają w miejscach niemieszkalnych. Taka interwencja może być na wagę życia osoby w kryzysie bezdomności. Miasto oferuje pomoc materialną, finansową i psychologiczną. Wkrótce na trasę wyjedzie autobus SOS dla osób w kryzysie bezdomności.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku, streetworkerzy współdziałając z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania pomocowe i edukacyjne na rzecz osób potrzebujących w mieście. Przekonują osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych do skorzystania z oferty wsparcia miasta. Można otrzymać schronienie, żywność, ciepłą odzież, obuwie, możliwość kąpieli, pieniądze na zakup leków oraz poradę prawną lub psychologiczną i ofertę udziału w projektach aktywizujących życiowo, zawodowo i społecznie.

Wszelkie informacje o bezdomnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20, Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osoby potrzebujące schronienia osobiście mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

– Każdy z nas może uratować potrzebującego człowieka – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Wystarczy nie być obojętnym i reagować na widok osoby bezdomnej. Przede wszystkim wezwać służby miejskie, a w przypadku zagrożenia życia podać potrzebującemu kubek ciepłej herbaty, okryć go kocem i oczywiście natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

Nocleg i posiłki

MOPR ma umowy z ośmioma placówkami dla osób bezdomnych na terenie miasta. Zapewniają one prawie 750 miejsc. Obecnie w tych placówkach są jeszcze wolne miejsca. Przy ulicy Mostowej 1 działa także, w godzinach od 20 do 8, noclegownia niskoprogowa, gdzie wsparcie otrzymują bezdomni będący pod wpływem alkoholu.

Gdański MOPR ma też umowę ze Stowarzyszeniem Gdański Komitet Obywatelski na usługę związaną z przygotowaniem i wydawaniem bezpłatnych posiłków m.in. osobom bezdomnym. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą zjeść zupę lub drugie danie w trzech jadłodajniach – przy ulicach: Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 i Żuławskiej 102. Obiady są wydawane każdego dnia, z reguły w godzinach od 12.30 do 14. Wsparcie otrzymują tam zarówno osoby ze skierowaniami od pracowników socjalnych, jak i np. bezdomni z interwencji, którzy w danym momencie potrzebują takiej pomocy. Gorącą herbatę mogą też dostać korzystający z łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Autobus SOS dla osób w kryzysie bezdomności

W najbliższą niedzielę o 20.30. zainaugurowana zostanie mobilna pomoc i na trasę wyjedzie gdański autobus „SOS – pomoc dla osób bezdomnych”. W tym dniu przypada Światowy Dzień Ubogiego ogłoszony przez Papieża Franciszka.

W autobusie uruchomionym po raz pierwszy w ubiegłorocznym okresie zimowym oferowano: ciepłą zupę, odzież, wsparcie ratownika medycznego i pracownika socjalnego, udzielającego informacji o wsparciu w schroniskach i noclegowniach. Codziennie w godzinach od 20 do 24 od grudnia 2017 do 22 marca 2018 w autobusie wydano potrzebującym łącznie prawie 14 tysięcy porcji zupy i ponad 1,4 tys. sztuk odzieży – m. in. polary, swetry, czapki, getry i ciepłe spodnie. Część odzieży została przekazana potrzebującym przez gdańszczan.

Z mobilnej pomocy każdego wieczoru korzystało nawet do 80 osób bezdomnych. Inicjatorami projektu uruchomienia Ikarusa SOS byli gdańscy radni a głównym pomysłodawcą Przemysław Ryś.  Uruchomienie usługi „mobilnego wsparcia dla osób bezdomnych” było możliwe dzięki środkom z budżetu miasta, pozyskanym i zabezpieczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wyremontowany pojazd przekazała spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Ikarus codziennie wyruszał z ulicy Starowiślnej 3. Następnie zatrzymywał się w kilku miejscach, by tam wesprzeć bezdomnych:

– na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu,

– na parkingu między rynkiem, a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu,

– w zatoczce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku,

– obok noclegowni przy ul. Mostowej 1 A.

Postoje trwały około 30 minut. Koordynatorem „mobilnego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności” był MOPR w Gdańsku. Na zlecenie Ośrodka usługę zrealizowało Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

Aplikacja Arrels

W Gdańsku pracę streetworkerom Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ułatwia aplikacja Arrels. Mieszkańcy mogą ją bezpłatnie zainstalować na swoim smartfonie za pośrednictwem Google Play lub Apple Store. Dzięki aplikacji natychmiast można przekazać informację np. o miejscu przebywania potrzebującego człowieka, jego stanie zdrowia. Dzięki temu potrzebujący szybciej otrzyma pomoc. Aplikację pozyskało Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.