Nie czekaj, jak najszybciej złóż wniosek o dożywianie dziecka w szkole!

Gdańscy rodzice, którzy chcą od września (a więc w nowym roku szkolnym) skorzystać z bezpłatnego dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach, muszą złożyć wniosek u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Prosimy, by nie zwlekać z dopełnieniem tej formalności i zgłosić się już teraz.

Pracownik gdańskiego MOPR przeprowadzi wywiad i ustali, czy rodzina nadal kwalifikuje się do tego wsparcia. Przypomnijmy, że jest ono realizowane w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki programowi gdańskiemu w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium ustawowego, pomocowego, tj. 950,40 złotych. W uzasadnionych indywidualnie przypadkach ten dochód może być nawet wyższy – dziecko również otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 792 złotych. Tylko w ubiegłym roku około 2100 gdańskich dzieci korzystało z dożywiania w szkołach i przedszkolach.

Wniosek złóż u pracownika MOPR
Wniosek o dożywianie gdańskiego dziecka rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

    Źródło fot. Pixabay