„Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą” – dzieci czekają na dom

„Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą” to kampania społeczna, zachęcająca mieszkanki i mieszkańców Gdańska oraz okolicznych miejscowości do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla potrzebujących dzieci. 

– To bardzo ważna kampania. Jest ona częścią naszej stałej pracy na rzecz szukania osób, które chcą dać ciepło i rodzinną atmosferę dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. W Gdańsku jest ponad 300 dzieci, które potrzebują pieczy zastępczej. Może to być piecza instytucjonalna, mogą to być rodziny zastępcze spokrewnione lub niespokrewnione, czasem zawodowe. Jest wiele różnych możliwości. Każda nowa rodzina i każda nowa osoba, która chce się zgłosić, aby przejść szkolenie, a następnie przyjąć dziecko jest bardzo ważna – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Bardzo się cieszę, że we współpracy z UNICEFem, który jest naszym stałym partnerem we wsparciu dzieci uchodźczych, które przybyły do Gdańska, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który stale koordynuje sytuację dzieci potrzebujących pieczy zastępczej, uruchomiliśmy tę wyjątkową kampanię.

Prawo wychowywania się w rodzinie

Kampania została zainicjowana w listopadzie 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (to najnowsza odsłona akcji) i jest finansowana przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Jej celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz szerzenie świadomości społecznej na temat zasad funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, która często jest mylona z adopcją.

– Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze jest dla UNICEFu jednym z priorytetowych działań. Z Gdańskiem współpracujemy na wielu polach dotyczących m.in. wspierania systemu rodziny pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu wszelkich form przemocy wobec dzieci, zapewnianiu wsparcia psychicznego i psychospołecznego oraz wzmacnianiu systemu ochrony dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć kampanię zarówno ze strony finansowej, merytorycznej, jak i eksperckiej. 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Upamiętnia on ustanowienie Konwencji Praw Dziecka, w której jest zapis, że każde dziecko ma prawo wychowywania się w rodzinie. Dokładamy wszelkich starań, żeby te prawo było realizowane – mówiła Aleksandra Mosiołek, specjalistka ds. Ochrony dzieci z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Rodzina potrzebna od zaraz

W samym Gdańsku aż 348 dzieci czeka na rodzinę zastępczą (stan na listopad 2023 r., liczba wciąż się zmienia). To dzieci w różnym wieku, które nie mogą liczyć na opiekę swoich biologicznych rodziców. Są też wśród nich dzieci z rodzin uchodźczych.

– Najtrudniejsza sytuacja dotyczy tych dzieci, które ze względu na brak miejsc w pieczy przebywają w swoich dysfunkcyjnych rodzinach, jest ich aż 41. Środowiska oczywiście monitorowane są przez pracowników socjalnych Ośrodka co nie zmienia faktu, że dzieci natychmiast potrzebowałyby rodziny zastępczej. Niestety z roku na rok wzrasta liczba dzieci kierowanych do pieczy przez sąd. Dlatego mam wielką nadzieję, że dzięki tej kampanii znajdą się osoby, które mają w sobie dobro, miłość i będą uważne na potrzeby dzieci – mówił Maciej Bylicki, zastępca dyrektorki MOPR.

Wiele osób nie jest zainteresowanych staniem się rodzicem zastępczym z powodu różnych barier. Wśród nich znajdują się m.in. lęki związane z tym, że rodzicielstwo zastępcze ich emocjonalnie przerośnie. Częste są również obawy przed niewystarczającymi warunkami mieszkalnymi i finansowymi oraz skomplikowanymi procedurami prawnymi.

– Dzieci te bardzo często mają ciężki bagaż doświadczeń i pochodzą ze środowisk, w których nie były zaspokajane ich podstawowe potrzeby. Po odebraniu ich od biologicznych rodziców, trafiają najczęściej do instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednak pomimo największych starań nie jest ona w stanie zastąpić prawdziwego ciepła rodzinnego domu – mówi Aleksandra Cwojdzińska-Pietruszka, kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej gdańskiego MOPR.

Liczba osób, która jest gotowa, by zostać rodziną zastępczą jest niestety o wiele mniejsza od liczby potrzebujących dzieci. Nadrzędnym celem kampanii jest to, aby tę niekorzystną sytuację poprawić, niwelując dysproporcję.

Uzyskasz niezbędne wsparcie, wystarczy wielkie serce  

Kampania ma na celu uświadomić potencjalnych kandydatów, że najważniejsze w byciu rodzicem zastępczym jest to, by mieć w sobie pokłady miłości, ciepła, empatii i wrażliwości oraz by być obecnym w życiu dziecka. W każdym momencie można także skorzystać z ogromnej pomocy, wsparcia i szkoleń dawanych przez specjalistki i specjalistów MOPR w Gdańsku. Rodziny zastępcze nie są w tym procesie same.

– Wiele osób, które myślą o tym, żeby zostać rodzicem zastępczym ma obawy z tym związane. Czy mieszkanie, zarobki, czy ja jestem na tyle idealny, aby zostać rodzicem zastępczym. W wielu problemach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w stanie pomóc. Możemy wesprzeć w kwestii mieszkania, w kwestii środków na opiekę, a przede wszystkim szkolimy kandydatów to tego, aby zostali rodzicem zastępczym. Kandydatem nie trzeba być idealnym, ale wystarczająco dobrym opiekunem, który podaruje dom, podaruje ciepło i bezpieczeństwo dziecku, by miało ostoję i mogło być dzieckiem. Proces nie jest taki skomplikowany, wystarczy w MOPR złożyć wniosek. Pracownicy poprowadzą chętnych przez cały proces – dodaje Aleksandra Cwojdzińska-Pietruszka.  

Do programu może się zgłosić każdy dorosły, który chciałby odmienić życie dziecka i sprawować nad nim opiekę. Co istotne – nie trzeba być w związku małżeńskim, rodzicem zastępczym może być także singiel. Chętni przechodzą wstępną akceptację i szkolenia, które trwają 3 miesiące. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do zostania rodzicem zastępczym – przyjmują dziecko do swojego domu. Wydział Pieczy Zastępczej zapewnia stałe wsparcie m.in. koordynatora, finansowe i szkoleniowe. Specjalistki i specjaliści Ośrodka zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce stworzyć dziecku z trudnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, gdzie panują szacunek, troska i miłość. Głównym celem jest pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują.

Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

Na kampanię społeczną promującą pieczę zastępczą w Gdańsku składa się m.in. strona internetowa akcji DajPrzyszlosc.pl, spoty i audycje radiowe, kampanie digital marketingowe, kampanie w mediach społecznościowych i portalach internetowych oraz banery reklamowe w przestrzeni miasta Gdańsk i gdańskiej komunikacji miejskiej. Za realizację projektu odpowiedzialna jest gdańska agencja You’re Welcome.

Kampania jest realizowana dzięki współpracy Fundacji Gdańskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miasta Gdańsk oraz finansowana przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą” dostępnych jest na stronie internetowej: www.dajprzyszlosc.pl.

Osoby, które chcą stworzyć dla potrzebujących dzieci dom, mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej:www.dajprzyszlosc.pl oraz kontaktując się bezpośrednio z Wydziałem Pieczy Zastępczej MOPR, przy ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78, e-mail: mopr@gdansk.gda.pl

Oprac.: Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, Marta Formella z Referatu Prasowego UMG

 

Plakaty akcji/mat. Fundacja Gdańska; ilustracyjna fot. dziecka – z Pixabay (Endhu)