Daj przyszłość i zostań rodziną zastępczą – 24 maja zapraszamy do Forum Gdańsk

W środę, 24 maja w Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7 dyżurować będą specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W godzinach od 10.00 do 18.00, na scenie w obiekcie służą informacją m.in. jak się przygotować do pełnienia roli zastępczego rodzica, jakie trzeba spełnić warunki, by nim zostać.

To w ramach dnia otwartego gdańskiego MOPR, poświęconego zastępczemu rodzicielstwu. Dyżurujący w Forum Gdańsk psycholodzy, pedagodzy, trenerzy szkolący kandydatów na opiekunów zastępczych zapraszają do kontaktu zwłaszcza mieszkanki i mieszkańców, którzy są zainteresowani założeniem rodziny zastępczej. Osoby, które są otwarte na potrzeby dzieci. Specjalistki i specjaliści Ośrodka zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce stworzyć dziecku ze smutnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, gdzie panują szacunek, troska i miłość. Środowa akcja MOPR przebiega pod hasłem „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. Jej głównym celem jest pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują. Partnerem dnia otwartego jest Forum Gdańsk.

Pracowniczki i pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej są też dostępni i zapraszają do kontaktu w MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78, e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Wspólnie zadbajmy o dobro dzieci

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem MOPR w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. To m.in. maluchy, dzieci z niepełnosprawnościami, rodzeństwa. Wszystkie te dzieci wymagają uważności, troski, poczucia bezpieczeństwa. Rola opiekunów zastępczych jest więc bardzo odpowiedzialna i trudna. Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć osoby, które m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci objętych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Grafika inf. kampanii „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”/źródło: gdański MOPR. Symboliczna fot. zajawki komunikatu/Pixabay