Daj sobie szansę zawodowo i życiowo

Jesteś osobą bezrobotną lub pracujesz za minimalne wynagrodzenie? Możesz to zmienić i polepszyć swoją sytuację. W ramach projektu „Cała Naprzód III” weź udział w bezpłatnych kursach i stażach zawodowych, dostosowanych do zainteresowań i predyspozycji. Uzyskasz nowe umiejętności i lepszą pozycję na rynku pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby, które ukończyły 30 lat do udziału w aktywizującym projekcie. To konkretna oferta wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego – dla osób długo pozostających bez pracy np. z powodu niskich kwalifikacji oraz dla pracujących za minimalne wynagrodzenie. Zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest zwłaszcza do grup społ., dla których rynek pracy nie ma zbyt wielu propozycji. Chodzi np. o panie 50+ oraz o osoby z niepełnosprawnością.

Kurs prawa jazdy kat. B i C, fryzjerski, a może hotelarski?

Największym zainteresowaniem wśród uczestników „Całej Naprzód III” cieszą się rozmaite szkolenia komputerowe, graficzne i kursy prawa jazdy kategorii B, ale także kat. C (dot. m.in. prowadzenia samochodów ciężarowych) oraz kat. C+E (dot. m.in. kierowania samochodami ciężarowymi z przyczepą). Można też skorzystać ze szkoleń w zakresie rzemiosła oraz językowych. Uczestniczki projektu uczą się np. fryzjerstwa, wizażu i florystyki. W ofercie jest też np. kurs hotelarski i szkolenia w zakresie zarządzania projektami. Wszystkie propozycje są bezpłatne. Ich dobór i zakres jest spersonalizowany, zgodny m.in. z możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami osób w projekcie. Merytorycznego wsparcia udzielają uczestniczkom i uczestnikom m.in. doradca zawodowy i pośrednik pracy.

Zgłoś się do projektu 

Osoby zainteresowane aktywizacyjną ofertą prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu).  

„Całą Naprzód III” realizują: gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Projekt potrwa do końca czerwca 2023 roku.

 

Uczestnicy projektu m.in. robią kursy prawa jazdy/ilustracyjna fot. kobiety za kierownicą, Pixabay