Doceniona praca, serce i zaangażowanie

Tytuł Najlepszego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2016 w konkursie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej zdobyła p. Krystyna Kapusta, wyróżnienie zaś p. Jacek Jaszewski. Najlepszym Opiekunem Środowiskowym 2016 została p. Kamila Wojciechowska, wyróżnienia zaś otrzymały panie: Natalia Kloskowska, Alicja Domeracka i Joanna Pałasz. Finał konkursu odbył się w gmachu NOT, a wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym pogratulował Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Oprócz dyplomów docenieni pracownicy GSS otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne. – Dziękuję pracownikom Spółdzielni, wszystkim Państwu za serce i zrozumienie wobec osób potrzebujących, za nowe, wartościowe projekty – mówił Piotr Kowalczuk. –  Nagrodzonym i wyróżnionym za najwyższy poziom świadczonych usług.

Dodajmy, że zwycięzcy obu kategorii wyłonieni zostali spośród pracowników i współpracowników GSS, którzy wykonywali w ub. roku usługi na rzecz potrzebujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (realizacja zadania na mocy umowy zawartej pomiędzy MOPR a GSS, na świadczenie usług w zakresie opieki środowiskowej i asystenta os. niepełnosprawnej). W ubiegłym roku ponad 150 opiekunek Spółdzielni udzieliło wsparcia ponad 650 gdańskim rodzinom. 26 asystentów osoby niepełnosprawnej zaś pomogło 38 gdańszczanom m.in. mającym kłopoty z poruszaniem się, starszym z dysfunkcjami. Ich praca jest nieoceniona. Opiekunowie i asystenci wspierają osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, czasem rodziny nieporadne życiowo m.in. w codziennych, domowych czynnościach. W zależności od potrzeb, m.in. pomagają zapisać się do lekarza, ubrać, dbać o higienę, gospodarować domowym budżetem. Doradzają, jak załatwić urzędowe i socjalne formalności, skorzystać z poradnictwa. Czasem wspierają samą obecnością i tak potrzebną rozmową.

– Jako opiekunka pracuję już dziesięć lat – powiedziała Krystyna Kapusta, laureatka konkursu. – Jako asystent osoby niepełnosprawnej od roku. To bardzo trudna praca, ale daje niesamowitą radość i satysfakcję. Kontakt z podopiecznym, jego zadowolenie i dobre słowo są bezcenne…