Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych – złóż wniosek!

Od poniedziałku 5 marca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje wnioski od niepełnosprawnych mieszkańców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Można otrzymać dopłatę m.in. do naprawy wózków inwalidzkich, nauki prawa jazdy czy zakupu sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom z uszkodzeniem narządu wzroku.

Warunkiem starania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Nie jest istotne kryterium dochodowe mieszkańca ubiegającego się o takie wsparcie. W bieżącym roku można m.in. otrzymać dopłatę do likwidacji barier utrudniających: aktywizację społeczną i zawodową, transport, dostęp do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, uzyskanie wykształcenia wyższego itd. Gdańszczanie z uszkodzeniem narządów wzroku na zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie otrzymają do 8 tysięcy złotych jednorazowej dopłaty. Kierowcy z dysfunkcjami ruchu mogą otrzymać 8 tys. złotych dofinansowania do zakupu oprzyrządowania w samochodzie. W ramach programu można dostać też m.in. finansowe wsparcie do kosztów czesnego, za naukę na wyższej uczelni (do 3 tys. zł na pół roku), zakupu niezbędnych podręczników, przejazdów do szkoły (ok. 1 tys. zł). PFRON dofinansowuje też m.in koszty nauki jazdy – do 1,6 tys. zł.  Tylko w ubiegłym roku z oferty „Aktywnego samorządu” skorzystało 526 niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan.

– Zachęcam osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Te środki naprawdę mogą pomóc wielu mieszkańcom w realizacji celów aktywizujących społecznie, zawodowo i życiowo. To bardzo dobra forma wsparcia, warto więc nie zwlekać i złożyć wniosek oraz inne wymagane dokumenty do gdańskiego MOPR.

Celem programu PFRON „Aktywny samorząd”  jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Gdańszczanki i gdańszczanie powinni złożyć wnioski w sprawie dofinansowania do Wydziału Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80 – 852 w Gdańsku (II piętro, pokój 214), tel. 58 320 53 48. Wnioski można składać osobiście (w pon., wt., czw. w godz. od 8 do 15, w śr. w godz. od 8 do 16.30 i piąt. w godz. od 8 do 14) lub drogą pocztową na powyższy adres.

Wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznej edycji programu „Aktywny samorząd” wraz z drukami wniosków o dofinansowanie (do pobrania) znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

Więcej wiadomości także na stronach: www.mopr.gda.pl (zakładka – Aktywny Samorząd) oraz www.pfron.org.pl .