Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Informujemy, że po pięciu latach przerwy PFRON przywrócił możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Mieszkańcy Gdańska mogą już składać wnioski na dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, II piętro, pok. 214. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału w:  pon., wt. i czw. w  godz. 8.00-15.00, w środy w godz. 8.00-16.30 i w pt. w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Termin składania wniosków upływa z dniem 31.08.2019 r. Zadanie realizowane jest w ramach Modułu I Obszar C zadanie nr 1.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 września 2019 r. do 10 października 2019  r. można składać wnioski o dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym, jest to termin dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl,

natomiast tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie oraz wnioski dostępne są na stronie MOPR w Gdańsku

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

Zainteresowanych uczestnictwem w programie „ Aktywny samorząd” serdecznie zapraszamy.