Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Aktywnego Samorządu” – Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina o kończącym się terminie przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” dla Modułu II, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Termin ten upływa 10 października br. (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2021/2022). Adresatem tej formy pomocy są  osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek należy złożyć przez system SOW, dostępny na stronie internetowej: www.sow.pfron.org.pl  Złożenie go w tej formie wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Istnieje też możliwość załatwienia formalności w tradycyjnej formie. Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” są na stronie: www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl lub pod nr telefonu: 58 320 53 45.