Dołącz do gdańskich rodzin wspierających – raz jeszcze gorąco zachęcamy!

Bezinteresownie pomagasz mniej zaradnym rodzicom, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w codziennych obowiązkach? Opiekujesz się ich dzieckiem, organizujesz mu zajęcia? Możesz to robić współpracując z MOPR – zostań rodziną wspierającą, co wiąże się np. ze zwrotem kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem.

Gdański MOPR pozyskał do współpracy trzy rodziny wspierające (r.w.). Do współpracy zapraszamy kolejnych, wspaniałych ludzi, którzy już pomagają mniej zaradnym rodzicom w wypełnianiu codziennych obowiązków lub chcieliby to robić. Uzyskanie statusu rodziny wspierającej daje nie tylko satysfakcję z niesienia wsparcia. Wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów poniesionych przez r. w., przy opiece nad dzieckiem. MOPR może zwrócić pieniądze za zakup biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki dla malca. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla dziecka. W przypadku jednego dziecka MOPR zwraca osobie wspierającej – do 350 złotych miesięcznie. Jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie (kwota ta obowiązuje też w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, jeśli jest ono niepełnosprawne).  

– Można świetnie, z pełnym zaangażowaniem pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.    

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia. Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także u pracowników w Centrach Pracy Socjalnej, w dzielnicach – adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl