Dołącz do gdańskich rodzin wspierających!

Bezinteresownie pomagasz mniej zaradnym rodzicom, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w codziennych obowiązkach? Opiekujesz się ich dzieckiem, organizujesz mu zajęcia, a dorosłym doradzasz, jak powinni podreperować domowy budżet i mądrze gospodarować czasem? Zostań rodziną wspierającą, co wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem.

Gdański MOPR pozyskał do współpracy trzy rodziny wspierające (r.w.). Na mocy porozumień zawartych z Ośrodkiem, pomagają one zaprzyjaźnionym rodzicom, którzy z różnych przyczyn gorzej radzą sobie z życiowymi wyzwaniami, głównie z wychowaniem dzieci. I tak np. jedna z gdańszczanek wspiera mamę opiekującą się niepełnosprawną córką, druga – samotnego ojca.  Bawią się z małymi podopiecznymi, organizują im czas wolny, wycieczki, wyjścia do kina i na spacer. Pomagają rodzicom w wypełnianiu codziennych obowiązków. Uzyskanie statusu rodziny wspierającej daje nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy. Wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów poniesionych przez r.w., przy opiece nad dzieckiem. MOPR może zwrócić pieniądze za zakup biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki dla malca. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla dziecka. W przypadku jednego dziecka MOPR zwraca osobie wspierającej – do 350 złotych miesięcznie. Jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie (kwota ta obowiązuje też w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, jeśli jest ono niepełnosprawne). Rodzina wspierająca przy pełnieniu funkcji współpracuje także z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, co gwarantuje większą efektywność działań.

– To bardzo ciekawe rozwiązanie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Można świetnie, z pełnym zaangażowaniem pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej. To może dać wyłącznie pozytywny efekt.

Gdański MOPR nadal poszukuje osób, które – jako sąsiedzi, czy znajomi rodziców mających problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci – chciałyby im skutecznie pomagać (lub już to robią, tylko nieformalnie). Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia, mniej zaradnych rodzicielsko. Kwestię statusu r.w. reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku.

Zgłoś się do MOPR

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także u pracowników w Centrach Pracy Socjalnej, w dzielnicach – adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl