Dołącz do grona zastępczych rodziców, ludzi z misją i mocą

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. Opiekunowie stworzyli im bezpieczne domy, gdzie panują szacunek, troska i miłość. MOPR zaprasza do współpracy osoby, które chcą założyć taką rodzinę.

Potrzebni są kandydaci na opiekunów zastępczych zwłaszcza dla maluchów, dzieci z niepełnosprawnością oraz dla wieloosobowych rodzeństw. To gdańskie dzieci, które z różnych powodów nie mogą liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Są po przejściach, z bagażem trudnych doświadczeń. Wymagają uważności, zaopiekowania pod względem bytowym, emocjonalnym i społecznym. Specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1A we Wrzeszczu zapraszają do kontaktu – zwłaszcza gdańszczanki i gdańszczan. Służą zainteresowanym szczegółowymi informacjami bezpośrednio i pod numerami tel.: 58 347 82 77 lub 58 347 82 78 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka), także e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Dobro dziecka najważniejsze

Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci otoczonych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

 

Jeśli chcesz stworzyć rodzinę zastępczą dla gdańskich dzieci, skontaktuj się ze specjalistami MOPR/fot. dziecka ilustracyjna, Pixabay