Doświadczam przemocy

Doświadczasz przemocy teraz:

 • zadzwoń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel.: 112,
 • zadzwoń pod numer interwencyjny „Domu bez przemocy”, tel.: 797 909 112,
 • zadzwoń lub przyjdź osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21, pomocna strona na FB: OIK Profil,
 • zadzwoń lub przyjdź do Centrum Praw Kobiet, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 (domofon 2) w Gdańsku, tel.: 58 341 79 15, kom.: +48 604 590 117,
 • zadzwoń do Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii”, tel.: 22 668 70 00,
 • zadzwoń pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111,
 • zadzwoń do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, ul. Nowe Ogrody 27 w Gdańsku, tel.: 58 321 62 22 lub 112.

Tu znajdziesz pomoc psychologiczną, schronienie i pomoc finansową

Placówka Adres i kontakt Zakres wsparcia
Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku

pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku,

tel.: 58 511 01 21, kom.: 797-909-112, e-mail: goik@gdansk.gda.pl;

czynne całodobowo

1) całodobowe indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych i doświadczania przemocy domowej

2) hostel dla osób w kryzysie, nieodpłatne udzielanie czasowego schronienia osobom/rodzinom, w tym ofiarom przemocy (12 miejsc)

3) interwencyjne działania ratownicze w miejscu pobytu osoby, szczególnie w kryzysie suicydalnym

4) interwencyjna pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych i doświadczania przemocy domowej

Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Stowarzyszenie Integracja na Plus

ul. Heweliusza 11 w Gdańsku

tel. kom.: 731-512-313, e-mail: gdansk@integracjaplus.pl,

czynne: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz.: 7.30 – 14.30, czwartek w godz.: 13.00 – 20.00, sobota w godz.: 07.00 – 12.00

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza

3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i wyrobów medycznych

6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Centrum Pomocy Dzieciom – Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” Oddział w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 18 w Gdańsku

tel. kom.: 515 235 714, e-mail: cpdgdansk@fdds.pl

Kompleksowe wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem:
1) indywidualna pomoc, specjalistyczna diagnostyka dziecka i sytuacji rodzinnej,

2) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i opiekunów wspierających,

3) interwencja psychologiczna w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania,

4) indywidualna pomoc prawna

5) pomoc psychiatryczna

6) przyjazny pokój przesłuchań

7) pomoc grupowa, pomoc dla dzieci, wsparcie dla opiekunów.

Centrum Praw Kobiet

ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku
tel.: +48 58 341 79 15
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
czynne w dni powszednie, w godz.: 10.00 – 18.00

1) pomoc prawna

2) pomoc psychologiczna

3) bezpieczne schronienie

4) asysty

5) grupy wsparcia

Gdańskie Centrum Równego Traktowania – Stowarzyszenie WAGA, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Biskupia 4 w Gdańsku
tel. 519 544 485
mail: kontakt@gcrt.pl; www.gcrt.pl

Kompleksowe wsparcie w sytuacjach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami:
1) wsparcie informacyjno-prawne w zdarzeniach dyskryminacyjnych,

2) indywidualne konsultacje psychologiczne,

3) wsparcie grupowe,

4) pomoc w postępowaniach administracyjnych,

5) pomoc asystentki/a, wsparcie w indywidualnych przypadkach.

Komórki gdańskiego MOPR Adres Kontakt
Wydział Pieczy Zastępczej ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku tel.: 58 347 82 76 (72,77,78); e-mail: aleksandra.cwojdzinska-pietruszka@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 1 ul. Modrzewskiego 2A w Gdańsku tel.: 58 347 86 08 (00), fax.: 58 347 86 10, e-mail: ada.bak@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 2 pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku tel.: 58 522 01 89 (80), fax.: 58 522 01 82, e-mail: elzbieta.zylka@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 3 ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku tel. 58 691 94 23 (18), fax.: 691 94 11, e-mail: hanna.sigda@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 4 ul. Lecha 1 w Gdańsku tel.: 58 511 46 07 (00), fax.: 511 46 00, e-mail: malgorzata.sacharczuk@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 5 ul. Siennicka 25 w Gdańsku tel.: 58 320 53 33 (00,10), fax.: 58 320 53 00, e-mail: jaroslaw.banaszewski@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 6 ul. Wadowicka 5 w Gdańsku tel.: 58 322 40 00, fax.: 58 322 40 01,e-mail: aneta.bojko@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 7 ul. Marynarki Polskiej 134 A w Gdańsku tel.: 58 520 70 06, fax.: 58 520 70 09, e-mail: agnieszka.pawlowska@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 8 ul. Reduta Wyskok 6 w Gdańsku tel.: 58 304 58 10, e-mail: marek.rycharski@gdansk.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 9 ul. Piekarnicza 16 w Gdańsku tel.: 58 304 36 50, fax.: 58 304 36 51,e-mail: jolanta.kruk@gdansk.gda.pl

Jeśli jesteś dzieckiem i potrzebujesz pomocy

W sytuacji, kiedy doświadczasz agresji, możesz czuć złość, bezradność i smutek – masz prawo bronić się przed tym! Zadzwoń:

 • pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111,
 • do Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii”, tel.: 22 668 70 00,
 • lub przyjdź osobiście do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21,
 • do Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 96, tel.: 58 341 10 42 (placówka interwencyjna, całodobowa, dla dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, również w sytuacjach doświadczania przemocy domowej).