Dożywianie ucznia i przedszkolaka – rodzicu złóż wniosek!

Gdańscy rodzice chcący od września br. zapewnić dzieciom w szkole i przedszkolu bezpłatny, ciepły posiłek, powinni przekazać wniosek w tej sprawie pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zachęcamy, by załatwić formalności już teraz.

– Ważne, by dzieci korzystały z tej formy pomocy od pierwszych dni nowego roku edukacyjnego – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Ciepły posiłek w ciągu dnia zapewnia dziecku energię i jest ważny dla jego właściwego rozwoju. Dlatego uczulamy rodziców, aby nie zwlekali ze zgłoszeniem w sprawie wsparcia. Tę pomoc przyznajemy niezwłocznie każdej uprawnionej rodzinie, traktujemy ją priorytetowo.

Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego pt. „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego. Dzięki gdańskiemu programowi osłonowemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 950,40 zł. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w uzasadnionej sytuacji ten dochód może być jeszcze wyższy – dziecko też otrzyma ciepły posiłek. Natomiast program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł.

Do wniosku dołącz dokument o dochodzie

W Gdańsku wniosek o dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu najlepiej przesłać do pracowników właściwego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicy poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl lub drogą pocztową. Adresy, kontakt do CPS dostępne są na stronie Ośrodka. Można też skorzystać z obsługi bezpośredniej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem socjalnym na wizytę. Do podania o dożywianie trzeba dołączyć:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Każde dziecko powinno mieć zapewniony treściwy obiad w ciągu dnia/fot. symboliczna z Pixabay