Dyrektorka gdańskiego MOPR w wojewódzkim etapie plebiscytu

Agnieszka Chomiuk, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwyciężyła w Gdańsku (tj. etap miejsko-powiatowy) w plebiscycie Osobowość Roku 2023, w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”. Awansowała też do rywalizacji pomorskiej.

Plebiscyt Osobowość Roku prowadzą w kraju dzienniki regionalne, serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W Gdańsku ten konkurs organizuje „Dziennik Bałtycki” i serwis: www.dziennikbaltycki.pl. O wyborze laureatów plebiscytu decyduje głosowanie czytelników.

Agnieszkę Chomiuk, dyr. gdańskiego MOPR doceniono za urzeczywistnianie i wdrażanie w mieście zasady subsydiarności. W 2023 roku zadania gminne z zakresu pomocy społecznej efektywnie realizowało ponad 70 organizacji pozarządowych, które współpracując z Ośrodkiem wspierały mieszkanki i mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi zwłaszcza o pracę na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin w kryzysach, osób w bezdomności czy cudzoziemców. Gdański MOPR inspiruje do współdziałania na rzecz potrzebujących m.in. organizacje pozarządowe, partnerów miejskich, ale też pobudza do aktywności społeczność lokalną.    

Dodajmy, że tytuł Osobowość Roku przyznawany jest najpierw w miastach i powiatach (tj. I etap), w kilku kategoriach m.in.: „Polityka, samorządność i społeczność lokalna” oraz „Działalność społeczna i charytatywna”. Następnie laureaci zmierzą się na szczeblu wojewódzkim. Zwycięzcy tego drugiego etapu awansują do ogólnopolskiego finału, który wyłoni Osobowość Roku Polski 2023 w każdej z kategorii plebiscytu (dop. autora: info. o plebiscycie na podst. tematycznej publikacji w „Dzienniku Bałtyckim”, wydanie internetowe 9 maja br.).

Etap wojewódzki już się rozpoczął, głosowanie potrwa do 4 lipca br.  

 

Na zdjęciu arch. Agnieszka Chomiuk, dyr. gdańskiego MOPR/fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl