Dzieci ulicy są w świetlicy – akcja przeciwko żebractwu z efektem

Codziennie w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku przebywa kilkoro dzieci „zaproszonych z ulicy”. Mają tam dobrą opiekę, ciepłe posiłki, uczestniczą w grach i zabawach. Czas jest wypełniony aktywnie i twórczo. Maluchy nie żebrzą więc w Śródmieściu, nie towarzyszą w tym procederze swoim opiekunom.

To efekt działań pracowników Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII), które na zlecenie miasta prowadzi świetlicę. To także skutek i jeden z elementów kampanii edukacyjnej, prewencyjnej, przeciwdziałającej żebractwu. Mającej uświadomić mieszkańcom oraz turystom, by nie dawali pieniędzy osobom żebrzącym na ulicach. Nie ulegali nagabywaniom proszących o datki, gdyż taka pomoc jest naiwna i bezsensowna. Nie wręczali pieniędzy dzieciom, kobietom na ulicach, gdyż to niewłaściwe wsparcie. Dając, wspiera się proceder, który w ekstremalnych przypadkach może ocierać się o handel ludźmi.

Przypomnijmy, że w ramach akcji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) rozkolportowali na jarmarku oraz przekazali restauratorom, właścicielom kawiarni i barów w Śródmieściu kilkaset tematycznych, edukacyjnych plakatów. Informowali także o możliwościach uzyskania kompleksowej pomocy m.in. w organizacjach pozarządowych na terenie miasta. Policja, Straż Miejska oraz Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) patrolują Gdańsk – ze szczególnym naciskiem na interwencje dotyczące osób żebrzących. Akcja potrwa do końca wakacji.

Organizatorami kampanii są: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, MOSG, TPBA i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku w akcję włączyły się także: CWII oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych.

Podpis fot. MOPR edukuje mieszkańców i turystów m.in. poprzez akcje plakatowe, dot. problemu żebractwa