Dzieci żebrzące – z ulicy do świetlicy!

Od jutra w Domu Sąsiedzkim przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku działać będzie świetlica dla dzieci, które na ulicach proszą o datki lub towarzyszą swoim opiekunom w żebraniu. Do końca sierpnia prowadzić ją będzie – na mocy umowy z miastem – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek we współpracy z Fundacją Wsparcia i Inicjatyw Społecznych.

Do przyjścia do świetlicy (działa w dni powszednie, w godz. 10 – 18) przekonywać ma proszące o datki dzieci i ich opiekunów, pracownik terenowy Centrum. W placówce maluchy mają zapewnione m.in. ciepłe posiłki, ofertę zabaw, gier i form edukacyjnych. W programie są też wyjścia do kina, teatru. Wszystko bezpłatnie. Uruchomienie świetlicy w tym roku jest jednym z elementów kampanii edukacyjno – prewencyjnej, przeciwdziałającej zjawisku żebractwa na ulicach, a zachęcającej do pomagania mądrego i odpowiedzialnego. Kampanii odbywającej się m.in. poprzez akcje plakatowe w centrum Gdańska, także za pośrednictwem portali i mediów.  Prowadzą ją podczas sezonu wakacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Kolejną akcję informacyjno – plakatową planujemy w pierwszych dniach Jarmarku św. Dominika.