Dzielimy się doświadczeniami w pracy socjalnej

Z kilkugodzinną wizytą studyjną gości w gdańskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie grupa przedstawicieli Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy GCPR są zainteresowani naszymi doświadczeniami, związanymi z wdrożeniem i działaniem modelu oddzielania pracy socjalnej od administracyjnej. Przypomnijmy, że gdański MOPR jako jeden z pierwszych w kraju już w 2016 roku wprowadzał pilotażowo nowy system funkcjonowania. Od ubiegłego roku pracuje wg nowych zasad cały Ośrodek. Model opiera się na bardzo wyraźnym podziale zadań wśród pracowników socjalnych:

–  pracownicy ds. postępowań administracyjnych prowadzą je m.in. w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym usług pomocy społecznej. Diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy,

– pracownicy ds. pracy socjalnej nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast zajmują się realnymi działaniami pomocowymi w rodzinach i środowisku, z wykorzystaniem właściwych im metod, technik oraz narzędzi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.

Przedstawiciele GCPR zapoznają się m.in. ze szczegółami pracy w nowatorskim systemie, jego zaletami i wyzwaniami, które pojawiły się na etapie wdrożeniowym.