Dziewiątka uroczyście otwarta

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska uroczyście otworzył Centrum Pracy Socjalnej nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W nowej placówce przy ulicy Piekarniczej 16 kompleksowe wsparcie znajdą m.in. potrzebujący mieszkańcy z Piecek Migowa, Matarni, Suchanina, Jasienia i Kokoszek.

– Będziemy się starali poprawić warunki pracy także w innych Centrach MOPR, na terenie miasta – powiedział Paweł Adamowicz. – To ważne, aby obsługa mieszkańców odbywała się w dobrych, cywilizowanych warunkach.