Eksperci pracują nad modelem obligacji

Ruszyły prace ekspertów nad budową systemu wsparcia i przeciwdziałania zadłużeniu czynszowemu, za pomocą obligacji społecznych. Do realizacji innowacyjnego zadania zaprosiliśmy m.in. znawców z dziedziny ekonomii, finansów, prawa mieszkaniowego. W grupie eksperckiej są także przedstawiciele miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz organizacji pozarządowych, które pomagają dłużnikom czynszowym.

Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego, kompleksowego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański MOPR. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Realizacja projektu będzie finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach mechanizmu obligacji społ. samorząd (tj. zarządca obligacji) może zwrócić i to z bonusem, odsetkami – np. spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie, TBS czy innemu inwestorowi, który w skuteczny sposób pomógł mieszkańcom mającym zaległości czynszowe wyjść z tarapatów – poniesione koszty takiej społecznej usługi. Społecznej – bowiem przyczynia się ona do rozwiązania poważnego problemu w danej gminie. Projekt MOPR zakłada m.in. dokładne zdiagnozowanie potrzeb dłużników w Gdańsku m.in. poprzez badania i ekspertyzy.  W ramach założeń dokumentu chodzi także o pozyskanie partnerów oraz potencjalnych inwestorów (np. spółdzielni mieszkaniowych, banków), zainteresowanych nowatorskimi metodami rozwiązania społecznego problemu. Między innymi te zadania stoją przed zespołem eksperckim.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego przyszłego roku.