Filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku!

Nie radzisz sobie ze spłatą pożyczek? Boisz się, że komornik upomni się o należności?
A może chcesz się dowiedzieć, jak bezpiecznie kupować produkty online w epidemicznym czasie? Na te i inne pytania odpowiadają w filmach specjaliści instytucji i organizacji, zaangażowanych w Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego (TBE) w Gdańsku.
 

Nieprzypadkowo kampania rozpoczyna się w poniedziałek 15 czerwca, w Światowym Dniu Praw Osób Starszych. Tegoroczna oferta TBE jest bowiem adresowana zwłaszcza do gdańskich seniorek i seniorów. To właśnie ta grupa społeczna oraz osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej stają się ofiarami naciągaczy, cyberprzestępców. Beneficjantami tej edycji przedsięwzięcia są też rodziny, które nie poradziły sobie np. finansowo w stanie epidemii. Znacznie pogorszyła się jakość ich życia. 

TBE w filmowym kadrze 

Właśnie z racji pandemii ta kampania przenosi się w przestrzeń wirtualną. Od 15 do 19 czerwca br., codziennie o godz. 14.00 na portalu miasta: www.gdansk.pl zainteresowani obejrzą kilkudziesięciominutowe filmy edukacyjno-pomocowe, poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa ekonomicznego. Odcinki można odtwarzać również w innych dniach. Eksperci m.in. z instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, kancelarii prawnych udzielają widzom porad i cennych wskazówek np. o zasadach upadłości konsumenckiej oraz alimentacji. 

– W przystępnej formie podpowiadają na przykład, jak poradzić sobie ze spłatą zadłużenia lub kredytów zaciągniętych na bieżące potrzeby – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku. – W filmach wskazują też osobom starszym, jak uchronić się przed oszustami i gdzie znaleźć skuteczną pomoc w razie finansowych kłopotów. Zależy nam, aby informacja o wsparciu była powszechna i dostępna. 

Jeden z odcinków jest poświęcony pomocy dla osób, którym w związku z epidemią grozi utrata pracy lub zostały zwolnione. 

– Miasto konsekwentnie realizuje założenia Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023, na rzecz potrzebujących mieszkańców – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Prowadzimy między innymi działania w zakresie edukacji ekonomicznej i szerokiej prewencji. Adresatami są osoby w różnym wieku, gdańszczanki i gdańszczanie zmagający się z problemami zadłużenia, ofiary nadużyć finansowych oraz ich bliscy. Bezpłatne prawne czy psychologiczne wsparcie jest dostępne dla każdego potrzebującego człowieka w naszym mieście i naprawdę warto z tej pomocy korzystać.

Dodajmy, że w trakcie Tygodnia zostanie opublikowany również „Pocieszek – poradnik alimentacyjny”, który będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego To kolejny z serii  edukacyjnych, pomocowych informatorów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie ekonomicznym gdańszczanek i gdańszczan. 

Realizatorami TBE są:  Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (tj. CBEiWOZ, gł. organizator akcji), Wydział Rozwoju Społecznego UMG, MOPR w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku,Gdański Urząd Pracy (GUP), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP), Pomorska Izba Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku. Filmy nakręciło Gdańskie Centrum Multimedialne/gdansk.pl

Filmy TBE od 15 do 19 czerwca, godz. 14.00 na: www.gdansk.pl

  1. Poniedziałek „Bezpieczeństwo ekonomiczne w Gdańsku” – w tym odcinku widzowie in. dowiedzą się, na jakie wsparcie w mieście mogą liczyć, mając problemy finansowe i bytowe. Jakie są potrzeby społeczne w tym zakresie. Wśród rozmówców wiceprezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych oraz ekspert CBEiWOZ. Nie zabraknie także wskazówek dla osób starszych, np. jak ustrzec się przed naciągaczami i internetowymi oszustami – to w filmie edukacyjnym gdańskiej Policji, którego emisja nastąpi dodatkowo po odcinku pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne w Gdańsku”.
  2. Wtorek „Alimenty – wszystko co trzeba wiedzieć w obecnej sytuacji” – o zasadach przyznawania świadczenia, odbiorcach, skali problemu opowiedzą w filmie specjaliści: nieodpłatnej pomocy prawnej koordynowanej przez gdański MOPR oraz jednej z gdańskich kancelarii prawnych. Porad udzieli też psycholog Roman Pomianowski, członek Zespołu Alimentów przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
  3. Środa „Zadłużenia i formy zabezpieczeń dłużnika” – to odcinek polecany osobom, które są w finansowych tarapatach i potrzebują wsparcia, jak i wierzycielom chcącym odzyskać należności np. z tytułu udzielonej pożyczki. O prawnych zawiłościach opowiedzą m.in. ekspert nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przedstawiciel jednej z gdańskich kancelarii.
  4. Czwartek „Tarcza antykryzysowa COVID-19, jak skorzystać z oferty wsparcia” – w filmie in. przedstawiciele GUP, WUP oraz nieodpłatnej pomocy prawnej podpowiedzą rozwiązania problemu osobom, które w związku z epidemią straciły pracę lub jej utratą są zagrożone. Będą też tematyczne informacje dla przedsiębiorców.
  5. Piątek „Upadłość konsumencka krok po kroku” – w odcinku in. o możliwościach i zasadach przeprowadzenia postępowania upadłościowego w związku z długami. O procedurze opowiedzą zainteresowanym prawnicy: nieodpłatnej pomocy prawnej koordynowanej przez MOPR oraz jednej z gdańskich kancelarii.