Finansowa pomoc dla uczących się osób z niepełnosprawnościami

Do końca marca br. osoby ze stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Wsparcie dotyczy roku akademickiego 2023/2024.

Pomoc jest realizowana w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do skorzystania z dofinansowań zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dla kogo wsparcie  

Pomoc przeznaczona jest dla mieszkanek i mieszkańców ze stopniem niepełnosprawności, kształcących się:

– w szkole policealnej;

– w kolegium;

– w szkole wyższej, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Można otrzymać np. dofinansowanie kosztu czesnego lub przejazdów na zajęcia. Dopłata obejmuje też m.in. zakup narzędzi dydaktycznych, niezbędnych dla osoby uczącej się. Szczegółowe informacje m.in. o wysokości dofinansowań oraz pełnej ofercie programu dostępne są na portalu PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

Aplikuj poprzez System Obsługi Wsparcia

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska proszeni są o składanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową SOW). To bardzo wygodna forma załatwienia formalności. Wnioski i inne wymagane dokumenty można też przekazać osobiście, w Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A lub drogą pocztową. Szczegółowych informacji udzielają zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału, pod numerem tel.: 58 320 53 45 (w godz. pracy Ośrodka).  

 

 

Młodzi ludzie z niepełnosprawnościami/fot. z Pixabay
Logo programu „Aktywny samorząd”
Logo PFRON