Gdańsk blisko rodziny – jest dofinansowanie na przeciwdziałanie przemocy

95 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otrzymał projekt „Gdańsk blisko rodziny”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jego realizacja to kolejny element, który ma poprawić w mieście jakość i dostępność do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych przemocą w rodzinie lub jej doświadczających.

W ramach realizacji projektu, w Gdańsku powstanie Punkt „Rozwoju dla rodziny”, prowadzący m.in. poradnictwo specjalistyczne, krótkoterminową terapię dla dzieci i młodzieży doznających przemocy oraz realizujący spotkania dla całych rodzin z tym problemem. Specjaliści pomagać też tam będą rodzinom z małymi dziećmi, które nie przebywają w żłobkach czy przedszkolach (stąd rozpoznanie problemu przemocy może być w takich wypadkach trudniejsze). Projekt zakłada także specjalistyczne, tematyczne szkolenia dla przedstawicieli instytucji w obszarze pomocy oraz przeprowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców, w tym seniorów, narażonych na przemoc rodzinną.

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych Gdańska – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko. W Gdańsku nie ma zgody na agresję, na przemoc psychiczną czy fizyczną wobec kogokolwiek. Czas się nauczyć, że problemy należy rozwiązywać w inny, cywilizowany sposób. Także te emocjonalne…

Dodajmy, że całkowity koszt projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys., 95 z MRPiPS). Realizacja założeń dokumentu potrwa do końca tego roku.