Gdańsk laureatem konkursu Samorząd Równych Szans 2017!

Gdański projekt na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi został uznany za jeden z najlepszych w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017. Konkurs zorganizowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, która nagradza, wyróżnia i promuje najciekawsze, mądre rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez polskie samorządy.

 

„Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” znalazł się w gronie najlepszych praktyk, których celem jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Model zostanie nagrodzony statuetką Samorządu Równych Szans 2017. Gala konkursu odbędzie się 26 lutego w Krakowie.

 

Projekt „Gdańskiego modelu…” przygotowali i opracowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Wydziałem Rozwoju Społecznego UM oraz ekspertami z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psychicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym. W październiku 2017 roku rozpoczęło się testowanie i jednocześnie wdrażanie modelu w mieście, które potrwa do 2020 roku. Opracowanie zyskało bowiem akceptację i pozytywną ocenę m.in. Ministerstwa Rozwoju i zostało zakwalifikowane do etapu pilotażowo – wdrożeniowego.

Nowatorskość gdańskiego modelu polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej takiej osoby będzie bowiem realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej. Potrzebujący będzie więc objęty pomocą różnych specjalistów (w ramach zespołu diagnostycznego – interdyscyplinarnego, pomocowego). Może liczyć m.in. na opiekę lekarza psychiatry, psychologa, asystenta środowiskowego, opiekuna. Chodzi o to, by wsparcie dawało jak najlepsze efekty, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, które grozi osobie z zaburzeniami psychicznymi.

 

– Model zakłada spersonalizowane wsparcie, które polega na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To wielopłaszczyznowe podejście do problemu, polegające na zrozumieniu potrzeb człowieka, następnie motywowaniu go do działań aktywizujących, do pełnienia ról społecznych. Model zakłada udzielnie nie tylko kompleksowego wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale także dla jej rodziny, bliskich. Proponujemy innowacyjne, systemowe rozwiązania, z których w przyszłości, mam nadzieję, czerpać będą także inne samorządy.

 

W ramach testowania i wdrażania modelu w Gdańsku powstać ma m.in. specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny dla osób zaburzonych, mieszkania wspomagane, środowiskowy dom samopomocy, centrum integracji społecznej oraz klub integracji społecznej. Głównym realizatorem zadania (liderem z ramienia miasta) jest gdański MOPR, partnerami: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Realizacja modelu jest finansowana ze środków europejskich – łącznie to kwota ponad 10 mln złotych (w tym przeszło 302 tys. zł wkład własny miasta).