Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie

Kilkanaście gdańskich rodzin z dziećmi, zagrożonych lub dotkniętych przemocą bierze udział w wyjeździe integracyjno – terapeutycznym do Lubania pod Kościerzyną. Rodzice i dzieci uczą się tam m.in. trudnej sztuki rozmowy i rozwiązywania konfliktów. Wyjazd jest jednym z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Do Lubania pojechały 34 osoby, głównie matki z dziećmi, zagrożone lub doświadczające przemocy fizycznej lub psychicznej. Oprócz części edukacyjnej, profilaktycznej rodziny te mają tam również wypocząć, zrelaksować się. Stąd w programie m.in. zabawy w parku linowym, zajęcia sportowe i konne dla dzieci, wycieczki do lasu. W ramach realizacji projektu jeszcze pod koniec sierpnia powstanie w Gdańsku, Punkt Rozwoju dla Rodziny, prowadzący m.in. poradnictwo specjalistyczne, krótkoterminową terapię dla dzieci i młodzieży doznających przemocy oraz realizujący spotkania dla całych rodzin z tym problemem. Specjaliści pomagać tam też będą rodzinom z małymi dziećmi, które nie przebywają w żłobkach czy przedszkolach – stąd rozpoznanie zjawiska przemocy może być w takich wypadkach trudniejsze. W punkcie bezpłatne wsparcie znajdą nie tylko podopieczni MOPR, ale także każdy mieszkaniec, który zasygnalizuje problem i zwróci się o pomoc. „Gdańsk blisko rodziny” zakłada także specjalistyczne, tematyczne szkolenia dla przedstawicieli instytucji w obszarze pomocy oraz przeprowadzenie akcji informacyjnych dla mieszkańców, w tym seniorów, narażonych na różne formy przemocy.

Dodajmy, że całkowity koszt projektu to 127 tysięcy złotych (wkład MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 95 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej). Realizacja założeń dokumentu potrwa do końca bieżącego roku.