Gdańsk z rodziną – przeciwdziała przemocy

Gdańszczanki i gdańszczan zapraszamy na cykl otwartych wykładów dotyczących m.in. ochrony dzieci przed przemocą seksualną, bezpieczeństwa młodzieży w sieci, budowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej i w rodzinie. Spotkania poprowadzą specjaliści problematyki rodzinnej m.in. superniania, psycholożka Dorota Zawadzka czy pedagog prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął realizację projektu pt. „Gdańsk z rodziną”, profilaktycznego, edukacyjnego, przeciwdziałającego przemocy w rodzinie. Ma on na celu m.in. podniesienie świadomości rodziców, dzieci i młodzieży oraz osób starszych o problemie agresji i jej przejawach w codziennym życiu oraz o formach i środkach zaradczych. W ramach projektu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców – w szczególności rodziców i osoby starsze, opiekujące się wnukami –  do udziału w cyklu sześciu tematycznych wykładów. Pierwsze otwarte spotkanie odbędzie się już w sobotę 14 września, w godzinach od 11.00 do 13.00, w „Sztuce Wyboru” przy ul. Słowackiego 19 w Gdańsku (sala na piętrze). Jak skutecznie chronić dzieci w sieci oraz m.in. w jaki sposób budować prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej opowie uczestnikom dr Maciej Dębski, socjolog i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Kolejne wykłady prowadzone przez specjalistów problematyki rodzinnej, poświęcone będą m.in. ochronie dzieci przed przemocą seksualną czy tematyce wsparcia dla młodych rodziców.

W ramach projektu MOPR odbędzie się również cykl warsztatów w gdańskich szkołach podstawowych i liceach. Młodzież spotka się m.in. z prawnikami, by dowiedzieć się o formach i konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie. Prowadzący warsztaty poinformują również, gdzie otrzymać kompleksowe wsparcie w kryzysie np. prawne, psychologiczne, terapeutyczne oraz poradnicze. Zajęciowy cykl zakończy „symulacja rozprawy sądowej”, spotkanie w którym w rolach głównych wystąpią uczniowie.

– Bardzo nam zależy, by wiedza dotycząca rozpoznawania przemocy, jej społecznej szkodliwości i metod przeciwdziałania problemowi społecznemu była powszechna – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Edukować trzeba już dzieci, by miały świadomość, czym są zachowania agresywne, jak je rozpoznać, w jaki sposób im przeciwdziałać i gdzie znaleźć pomoc w sytuacjach kryzysowych. Problem dotyczy osób w każdym wieku. Stąd tak szerokie spektrum projektów realizowanych w mieście i adresowanych do różnych odbiorców, na przykład do rodziców czy seniorów.  

Projekt „Gdańsk z rodziną” będzie realizowany do końca bieżącego roku. Na przeprowadzenie działań MOPR pozyskał ponad 76 tys. zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wkład własny Ośrodka w projekt to 22 tys. zł.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach wszystkich mieszkańców Gdańska (poniżej szczegółowy harmonogram spotkań).

Gdańsk z rodziną – harmonogram spotkań