Gdańsk z rodziną – przeciwko przemocy

Ponad 76 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt „Gdańsk z rodziną”. Zakłada on podjęcie szeregu działań m.in. edukacyjnych i profilaktycznych przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Projekt „Gdańsk z rodziną”, stworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie realizowany od maja do końca bieżącego roku. Jest adresowany m.in. do dzieci, młodzieży, rodziców i osób starszych zagrożonych społecznym problemem lub doświadczających go. Ma też wymiar profilaktyczny i edukacyjny – uczestnikami mogą być także gdańszczanki i gdańszczanie, dla których temat jest po prostu ważny. W ramach projektu m.in. zainteresowani wezmą udział w tematycznych wykładach „Uniwersytetu rodzinnego dla mieszkańców”, podczas których dowiedzą się np. jak rozpoznać symptomy przemocy w rodzinie. W jaki sposób reagować, gdzie znaleźć wsparcie.

Z kolei do udziału w poradnictwie poświęconym kontroli zachowań i emocji, zaprosimy rodziny dotknięte lub zagrożone problemem. Cykl zajęć i konkursów dla dzieci i młodzieży „przeciwko agresji” odbędzie się także w gdańskich szkołach. Najmłodsi z rodzin zagrożonych przemocą wezmą również udział w warsztatach profilaktyczno – artystycznych. Edukacją, profilaktyką i wsparciem rodzin zajmą się specjaliści, terapeuci, psycholodzy m.in. z MOPR oraz innych instytucji i organizacji pomocowych. 

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w pracy czy szkole, agresji w jej każdej postaci jest priorytetem wśród działań pomocowych miasta – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Będziemy konsekwentnie wdrażać projekty, programy i działania, które pozwolą ograniczyć i niwelować to niekorzystne zjawisko.  

Dodajmy, że projekt MOPR otrzymał dofinansowanie w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu  systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Całkowity koszt realizacji, z wkładem własnym Ośrodka, wynosi niespełna 100 tys. złotych.