Gdańsk wspiera osoby ze spektrum autyzmu i ich rodziny

W sobotę, 2 kwietnia obchodzony jest  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Gdańsk wspiera nie tylko osoby ze spektrum autyzmu, ale też ich rodziców i opiekunów. W geście solidarności, co roku na niebiesko świecą najbardziej znane obiekty na świecie. Gdańsk po raz kolejny dołącza do akcji, podświetlając fontannę Neptuna.

Celem ustanowionych przez ONZ w 2007 roku obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz podkreślanie, jak ważne jest wyrównywanie szans i wspieranie potencjału osób ze spektrum. Symbolem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest kolor niebieski, który 2 kwietnia rozświetla najpopularniejsze obiekty na świecie – m.in. Empire State Building w Nowym Jorku, pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro czy operę w Sydney. Fontanna Neptuna dołączy do nich już kolejny raz. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. Żyją z nim jednak przecież także rodzice, rodzeństwo, krewni, opiekunowie. Liczba osób, których dotyczy autyzm, jest więc znacznie większa i może wynosić nawet 3 mln.

Wsparcie w Gdańsku

Od kwietnia 2019 roku realizowany jest w mieście projekt „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. W jego ramach pomocą objęto już, łącznie 79 osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz 101 rodziców i opiekunów. Swoje kompetencje, umiejętności podniosło też 192 specjalistów (m.in. terapeuci, asystenci, medycy), którzy wspierają osoby z niepełnosprawnością. Projekt wprowadził szereg rozwiązań mających na celu w szczególności aktywizację zawodową, społeczną i życiową jego głównych beneficjentów. Pozwolił też na rozwijanie w mieście wieloaspektowej pomocy dla osób potrzebujących i ich rodzin. Bardzo ważnym elementem tego gdańskiego modelu wsparcia są także edukacja i podnoszenie społecznej świadomości na temat autyzmu.

Projekt będzie wdrażany do końca września 2022. Liderem realizacji z ramienia miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, partnerami są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.  

 

Fot. podświetlonej na niebiesko fontanny Neptuna – Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl