Gdański dom bez przemocy – sięgnij po wsparcie!

Jeśli doświadczasz przemocy od bliskich lub jesteś jej świadkiem, powiadom o problemie specjalistki i specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dyżurują oni pod całodobowym numerem tel.: 797 909 112, przyjmują zgłoszenia na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl. Informują o ofercie pomocy w mieście, udzielają interwencyjnego wsparcia.

Te działania prowadzi MOPR w ramach kampanii „Dom bez przemocy”, pomocowej, profilaktycznej, przeciwdziałającej poważnemu problemowi społecznemu. Adresatami akcji są mieszkanki i mieszkańcy doznający psychicznej lub fizycznej agresji od bliskich oraz świadkowie takich zdarzeń. W OIK MOPR przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie specjalistyczną pomoc uzyskają też uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, którzy doświadczają przemocy domowej. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny pon. – sob., w godz. 8.00 – 20.00) otrzymają wsparcie w języku ukraińskim.

Informacja i konkretna pomoc

Specjaliści OIK MOPR m.in. informują o dostępnej ofercie wsparcia w mieście np. dla dzieci i młodzieży oraz dla osób starszych. Proponują też osobom doświadczającym zachowań agresywnych od bliskich konkretne rozwiązania. Kierują potrzebujących do instytucji i do organizacji pozarządowych, które m.in. udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz prowadzą terapię dla osób doznających przemocy domowej. W sytuacjach tego wymagających, kryzysowych, nagłych – OIK zapewnia wsparcie w postaci schronienia, także m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną czy socjalną. Udzielając schronienia OIK wyposaża osobę potrzebującą w suchy prowiant, środki czystości, a nawet w ubranie jeśli tylko jest taka konieczność. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Chodzi o to, aby zapewnić potrzebującym poczucie bezpieczeństwa w każdym, możliwym aspekcie życia. Dodajmy, że „Dom bez przemocy” wpisuje się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”.

 

Grafika informacyjna „Domu bez przemocy”/źródło: UMG