Gdański dom bez przemocy – sięgnij po wsparcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina o dostępnym w Gdańsku, bezpłatnym wsparciu dla osób doświadczających przemocy od bliskich. Pomoc oraz terapia są też dla mieszkanek i mieszkańców, którzy mają problem ze swoją agresją i kontrolą niepożądanych zachowań.

Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić.

Pomocowy numer tel.: 797 909 112

Przemoc domowa jest problemem społecznym, który może dotknąć każdego. Dlatego gdański MOPR od kilku lat prowadzi kampanię pomocową, informacyjną i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”, adresowaną do osób doznających zachowań agresywnych od bliskich oraz do świadków takich sytuacji. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer tel.: 797 909 112 bądź napisać na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl, by otrzymać adekwatne wsparcie. Te pomocowe kontakty uruchomił Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Specjalistki i specjaliści OIK oferują pomoc także uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy przebywającym w mieście, którzy doświadczają tego społ. problemu. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny pon. – sob., w godz. 8.00 – 20.00) otrzymają wsparcie w języku ukraińskim.

Specjalistki i specjaliści m.in. informują o dostępnej, nieodpłatnej ofercie pomocy w mieście. W razie konieczności, adekwatnie do sytuacji potrzebującego człowieka, udzielają mu interwencyjnego, wielowymiarowego wsparcia w życiowym kryzysie. Kierują osobę doświadczającą agresji od bliskich do instytucji, do organizacji pozarządowych, które świadczą np. pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną i socjalno-bytową. W ramach „Domu bez przemocy” w 2023 r. udzielono różnych form wsparcia łącznie 437 potrzebującym.

Pomocowy numer tel.: 58 511 01 21

OIK MOPR ma też ofertę bezpłatnej terapii i pomocy, dla osób mających problem z kontrolą zachowań, stosujących przemoc wobec bliskich. To w ramach kampanii pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”. Informację o wsparciu można uzyskać pod całodobowym numerem tel.: 58 511 01 21 lub pisząc na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl. Wiadomość o dostępnej w mieście terapii i konkretną pomoc otrzymają też uchodźczynie i uchodźcy ukraińscy, mający problem z zachowaniami agresywnymi. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00) uzyskają wsparcie w j. ukraińskim.

Specjalistki i specjaliści OIK m.in. skierują osobę, która nie radzi sobie z własną agresją, chce się zmienić dla siebie i dla najbliższych, na konkretną terapię. Można wziąć udział np. w programach: korekcyjno-edukacyjnym, psychologiczno-terapeutycznym lub poradnictwie w zakresie kontroli zachowań. Dobór, ścieżka oraz czas udzielanego wsparcia są zindywidualizowane. W ramach kampanii „Bądź po dobrej stronie…” w 2023 r. zgłosiło się do OIK 47 osób. Zasygnalizowały, że stosują przemoc wobec bliskich i potrzebują specjalistycznego – psychologicznego, terapeutycznego wsparcia.

Prowadzone, pomocowe, profilaktyczne działania wpisują się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”. Warto dodać, że przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został powołany Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej  (link przekierowuje na stronę internetową  MRPiPS) – I kadencji. W jego składzie jest m.in. Agnieszka Chomiuk, dyrektorka gdańskiego MOPR. Zespół zajmie się m.in. wypracowaniem najlepszych, pomocowych standardów i rozwiązań dla rodzin, które zmagają się z poważnym problemem społecznym.

 

Symboliczna, neutralna fot. dziecka/źródło: Pixabay (Counselling)
„Dom bez przemocy”/plakat, źródło: UMG
„Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”/plakat, źródło: UMG