Gdański dom bez przemocy – sięgnij po wsparcie!

Mieszkanki i mieszkańcy doświadczający zachowań agresywnych ze strony bliskich otrzymają w Gdańsku bezpłatną, specjalistyczną pomoc. Ważne, by powiadomić o problemie życzliwych ludzi np. psychologów, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia. Dyżurują oni całą dobę pod numerem tel.: 797 909 112, odpowiadają też na zgłoszenia kierowane na adres email: wsparcie@mopr.gda.pl.

Gdańsk kontynuuje kampanię pomocową i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”. Jest ona adresowana do mieszkanek i mieszkańców doznających psychicznej lub fizycznej agresji w rodzinie, w domu. Tylko w ubiegłym roku w ramach kampanii specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy obsługują oba pomocowe kontakty, przyjęli 468 zgłoszeń od osób doświadczających problemu. Przeważały zgłoszenia od osób doznających przemocy psychicznej m.in. ze strony współmałżonka, partnera. Dzwoniły też osoby starsze, doświadczające od dzieci lub wnuków różnych form agresji – od słownej po ekonomiczną. Zdarzało się też, że o przemocy w konkretnej rodzinie informowali sąsiedzi, znajomi. Dostrzegli poważny problem i zareagowali. Specjaliści starali się, by każdy potrzebujący człowiek uzyskał wsparcie adekwatne do sytuacji rodzinnej i by zyskał poczucie bezpieczeństwa.  

Od pomocy psychologicznej po socjalną

Specjaliści OIK MOPR m.in. informują o dostępnej ofercie wsparcia w mieście, ale też proponują osobom doświadczającym zachowań agresywnych w rodzinie konkretne rozwiązania. Kierują potrzebujących do instytucji i do organizacji pozarządowych, które m.in. udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzą terapię dla osób doznających przemocy i dla osób ją stosujących. W sytuacjach tego wymagających proponują m.in. wsparcie socjalne, finansowe i rzeczowe. Czasem potrzebna jest praca z całą rodziną. Trzeba udzielić wsparcia ukierunkowanego na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, w szczególności doświadczającym przemocy. W niektórych przypadkach wszczęta zostaje Procedura „Niebieskie Karty”. Specjaliści OIK dyżurujący pod numerem: 797 909 112 udzielają też informacji i pomocy cudzoziemcom doświadczającym przemocy w rodzinie, którzy są w Gdańsku. W tym wypadku przydaje się zwłaszcza wsparcie psychologiczne, oferowane przez Ośrodek.

Współpraca ponad 30 instytucji

Przypomnijmy, że całodobowy telefon alarmowo-informacyjny: 797 909 112 oraz adres email: wsparcie@mopr.gda.pl są uruchomione w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. System tworzy ponad 30 instytucji, organizacji pomocowych na terenie miasta. Współpracują one na rzecz potrzebujących osób. Udzielają wsparcia w różnym zakresie, dostosowanym do życiowych problemów mieszkanek i mieszkańców. Działania MSIK koordynuje gdański MOPR.

 

Plakat informacyjny kampanii „Dom bez przemocy”; w zajawce fot. dziewczynki z Pixabay