Gdański dom bez przemocy – gdzie uzyskać wsparcie

Doświadczasz agresji ze strony bliskich, znajomych? A może jesteś jej świadkiem? Koniecznie zadzwoń pod numer: 797 909 112 lub napisz na adres email: wsparcie@mopr.gda.pl. Otrzymasz specjalistyczne, kompleksowe wsparcie od życzliwych ludzi.

Gdańsk prowadzi kampanię pomocową i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”. Jest ona adresowana do mieszkanek i mieszkańców doznających przejawów agresji fizycznej lub psychicznej w rodzinie, w domu. Kampania jest kierowana również do osób, które dostrzegają problem np. u przyjaciół czy sąsiadów i chcą pomóc w jego rozwiązaniu.

Wystarczy zadzwonić, by uzyskać wsparcie

W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK) miasto uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny: 797 909 112 oraz adres email: wsparcie@mopr.gda.pl. Oba kontakty obsługują specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Osoba dzwoniąca uzyskuje pomoc ukierunkowaną na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, w szczególności doświadczającym przemocy. Specjaliści OIK nie tylko informują o dostępnej ofercie wsparcia, ale w razie potrzeby proponują konkretne rozwiązania, adekwatne do sytuacji potrzebującego człowieka. Kierują go do instytucji i organizacji, które m.in. udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzą terapię dla osób doznających przemocy i dla osób ją stosujących. W sytuacjach tego wymagających osoby doświadczające agresji mogą też skorzystać ze wsparcia socjalnego, rzeczowego i finansowego. W niektórych przypadkach wszczęta zostaje Procedura „Niebieskie Karty”.

Reaguj na przemoc

Na numer telefonu kampanii dzwonią zarówno osoby doświadczające różnych form przemocy, jak i świadkowie problemu, którzy zdecydowali się zareagować. Zgłoszenia dotyczą zwłaszcza zachowań agresywnych wobec kobiet i dzieci oraz w stosunku do osób starszych. Przemoc stosują bliscy, ludzie z najbliższego otoczenia. Żaden sygnał dotyczący problemu, nawet przekazany anonimowo nie pozostaje bez echa, bez odpowiedniej reakcji specjalistów i służb. W ramach MSIK działa ponad 30 instytucji, organizacji pomocowych na terenie miasta. Kierując się potrzebami człowieka, można szybko uruchomić wsparcie dostosowane do jego życiowej sytuacji. Działania MSIK koordynuje gdański MOPR.

Grafika: plakat informacyjny gdańskiej kampanii „Dom bez przemocy”