Gdański Model Autyzmu – skonsultuj, zgłoś uwagi!

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem „Gdańskiego Modelu Autyzmu”, którego realizacja pozwoli na efektywniejsze, skuteczniejsze wspieranie oraz aktywizowanie życiowe osób dotkniętych autyzmem. Dokument, po społecznych konsultacjach, przekażemy do zaopiniowania i akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Uzyskanie pozytywnej opinii konieczne jest, by pozyskać środki na wdrożenie modelu. Na uwagi wszystkich zainteresowanych czekamy do poniedziałku, 27 marca!
Projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zakłada stworzenie w mieście, kompleksowego systemu wsparcia i działań dla dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną – to dzisiaj około 200 mieszkańców.
Główny nacisk położono na pomoc w obszarach: edukacji, zdrowia, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa oraz rodziny i jej otoczenia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To niezwykle ważne, by gdańszczanie z autyzmem i jednocześnie niepełnoprawnością intelektualną, mieli szansę jak najpełniej uczestniczyć w społecznym życiu, we wszystkich jego formach. Jesteśmy od tego, by taką możliwość im zapewnić. Tym istotniejsze jest więc wprowadzenie skutecznego modelu działań. Być może stanie się on także drogowskazem dla innych gmin. Projekt zakłada m.in. zapewnienie beneficjentom lepszego dostępu do edukacji oraz specjalistycznej kadry, tj. asystentów, trenerów, nauczycieli (np. szkolenia w zawodach fototechnika, archiwisty, drukarza, introligatora). Na terenie Gdańska miałby też powstać punkt usług zdrowotnych, który zarówno osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom zapewni poradnictwo i ułatwi dotarcie do lekarzy specjalistów.
Projekt przewiduje stworzenie w jednym ze środowiskowych domów samopomocy w Gdańsku, grupy dla osób z autyzmem, która – przy wsparciu terapeutów – będzie integrowała środowisko oraz generowała działania na rzecz potrzebujących. W ramach projektu mieszkańcy dotknięci spektrum autyzmu – w celu aktywizacji zawodowej – będą kierowani np. do Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. W mieście ma też powstać całodobowy dom rodzinny (rodzaj domu wspólnotowego), w którym zamieszkają beneficjenci projektu. Przy pomocy terapeutów czy trenerów będą się tam uczyć samodzielności. Z kolei powołanie w dzielnicach grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem, ma je przede wszystkim wzmocnić psychicznie i zintegrować (model zakłada m.in. cykl specjalistycznych szkoleń dla tych rodzin). Dodajmy, że realizacja „Gdańskiego Modelu Autyzmu” jest przewidziana na trzy lata.

Twórcą projektu jest gdański MOPR.

Uwaga!

Projekt jest dostępny na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka projekty),

link: http://mopr.gda.pl/projekt/projekt-gdanskiego-modelu-autyzmu-spolecznych-konsultacji

Uwagi, opinie o założeniach dokumentu prosimy kierować do 27 marca, do p. Marty Ciszek, tel. 58 342 31 63, mail: marta.ciszek@mopr.gda.pl (MOPR, ul. Leczkowa 1 A, Gdańsk).