Gdański model obligacji społecznych pod ocenę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

model obligacji społecznych

Projekt modelu pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym przy zastosowaniu obligacji społecznych został przesłany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie. Oceni ono innowacyjne rozwiązanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i być może dopuści do etapu testowania i wdrażania. Bardzo na to liczymy.

Zakończyły się prace nad stworzeniem gdańskiego modelu wsparcia dla osób z zadłużeniem czynszowym, przy wykorzystaniu mechanizmu obligacji społecznych. Został on opracowany przez zespół ekspertów m.in. z dziedziny finansów, prawa mieszkaniowego, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych w ramach innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, MOPR w Gdańsku. Teraz Ministerstwo zdecyduje o dalszych losach opracowania. Jeśli dopuści projekt do drugiej fazy konkursu, tj. etapu testowania i wdrażania w życie oraz przyzna na ten cel środki, pierwszych stu mieszkańców domów komunalnych, którzy mają dług czynszowy na poziomie od trzech do dwudziestu tysięcy złotych zostanie objętych kompleksowym wsparciem. Co istotne szansę na taką pomoc w ramach wdrażania projektu otrzymają wyłącznie gdańszczanki i gdańszczanie, którzy wykażą chęć wyjścia z opresji i pełnej współpracy z realizatorami. Ścieżka wsparcia dla dłużnika będzie dobrana indywidualnie. Może to być np. pomoc w znalezieniu nowej, lepiej płatnej pracy, by spłacić dług, dobranie odpowiednich szkoleń podnoszących kwalifikacje. Również wsparcie przy rozwijaniu umiejętności, które zaprocentują nową jakością życia i poprawą kondycji psychofizycznej osoby zakwalifikowanej do projektu. A może w grę wchodzi odpracowanie długu, wskazanie najprostszej ścieżki wyjścia z kłopotów lub pogłębiona praca z psychologiem, który wesprze w walce z nałogiem, np. hazardem. Częściowym rozwiązaniem problemu może być wymiana ogrzewania lub docieplenie mieszkania zadłużonej osoby – inwestycje, które obniżą koszty utrzymania lokalu.    

Opracowany model zakłada uczestnictwo i partnerstwo w działaniu na rzecz osoby zadłużonej czynszowo następujących podmiotów: właściciela długu; prywatnego inwestora, który wyłoży środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk wyłącznie jeśli będzie sukces;partnerów – organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją społ., które będą pracowały z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji za pieniądze od inwestora; pośrednika projektu m.in. zarządzającego przepływami finansowymi w fazie wdrożeniowej. Podmioty mają razem współpracować, by pomóc zadłużonemu mieszkańcowi wyjść z finansowych tarapatów. Całość koordynuje MOPR.  

– Powstał nowy model finansowania usług społecznych, który docelowo ma być wdrażany w innowacyjnej formule partnerstwa łączącego biznes, organizacje społeczne i podmioty publiczne – informował Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. 

Etap wdrożeniowy modelu ma potrwać trzy lata. W ramach konkursu ofert MOPR m.in. pozyskał partnerów oraz pośrednika do realizacji. Dodajmy, że projekt „Zadłużeni w obligacjach” – w fazie opracowania modelu – był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.