Gdański model obligacji społecznych do Ministerstwa Rozwoju

Końca dobiegły prace nad projektem „Zadłużeni w obligacjach”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Udało się stworzyć nowatorski model pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym. Zastosowano przy tym mechanizm obligacji społecznych.

Opracowany model zakłada uczestnictwo i partnerstwo w działaniu na rzecz osoby zadłużonej czynszowo: właściciela długu, tj. Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych; inwestora gotowego wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk wyłącznie jeśli będzie sukces; partnera – np. organizacji pozarządowej zajmującej się aktywizacją społ., która będzie pracowała z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji; pośrednika projektu m.in. zarządzającego przepływami finansowymi w fazie wdrożeniowej. Podmioty mają razem współpracować, by pomóc zadłużonemu mieszkańcowi wyjść z finansowych tarapatów. Szczególną rolę pełni organizacja pozarządowa, której przedstawiciele mają pracować z potrzebującym człowiekiem intensywnie, stosując przy tym wszystkie dostępne, efektywne narzędzia aktywizacji, integracji zawodowej, szkoleniowej, społecznej oraz nowatorskie pomysły (w porozumieniu i w koordynacji z MOPR). Ścieżka wsparcia dla zadłużonego będzie dobierana indywidualnie, by skutecznie udało się zniwelować jego dług. Co istotne, dłużnik objęty pomocą musi deklarować chęć wyjścia z opresji. Projekt zakłada wsparcie dla osób z zadłużeniem od trzech do dwudziestu tysięcy złotych.    

– Powstał nowy model finansowania usług społecznych, który docelowo ma być wdrażany w innowacyjnej formule partnerstwa łączącego biznes, organizacje społeczne i podmioty publiczne – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To zupełnie nowa jakość.  

Do 30 maja opracowanie zostanie złożone do Ministerstwa Rozwoju, które oceni gdańskie rozwiązanie i mamy nadzieję, dopuści je do drugiej fazy konkursu, tj. etapu testowania i wdrażania w życie. Konieczne jest też uzyskanie niezbędnych środków finansowych na realizację założeń. Etap wdrożeniowy modelu ma potrwać trzy lata. Przewiduje on na początku objęcie wsparciem stu mieszkańców Gdańska. W ramach konkursu ofert MOPR pozyskał partnerów do realizacji –  to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA” oraz pośrednika – to spółka DS Consulting wspólnie z Profin Systems (oferta wspólna obu spółek).

Projekt „Zadłużeni w obligacjach” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

 

Fot. Maciej Kochanowski

Czwartkowa prezentacja modelu w Strefie Inspiracji w Gdańsku.

sdr