Wielokulturowy Piknik Rodzinny, grafika – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP (2)