Gdańskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością

W środę, 11 stycznia br. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku przedstawiono działania miasta i tej organizacji, dla mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnością.

Wpisują się one m.in. w kampanię Gdańsk Miastem Równości. Niepełnosprawność jest bowiem jedną z przesłanek, o których mowa w kampanii. Miasto prowadzi szereg działań, które mają na celu zwiększenie dostępności do przestrzeni i usług dla tej grupy mieszkanek i mieszkańców. Dokumentem, który wyznacza kierunki, mówi o potrzebie dostosowania przestrzeni miejskiej dla wszystkich użytkowników jest m.in. Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania.

Działania dla mieszkańców i mieszkanek prowadzi też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Służą one np. deinstytucjonalizacji, czyli wspieraniu m.in. osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, korzystając przy tym z narzędzi jak asystentura, środowiskowe domy samopomocy, placówki dziennego pobytu, mieszkalnictwo społeczne.

Więcej wiadomości o spotkaniu w siedzibie PSONI, podejmowanych działaniach, projektach na rzecz osób z niepełnosprawnością w publikacji na portalu Gdańska (link przekierowuje na stronę portalu miasta).

 

Prelegenci na środowym spotkaniu: od lewej Joanna Cwojdzińska, przew. PSONI w Gdańsku; Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska; Marcin Męczykowski, zast. dyr. gdańskiego MOPR/fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl