Gdańskie Forum Współpracy – by jeszcze lepiej pomagać osobom bezdomnym

W mieście zostało powołane Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023. W jego ramach działać będą instytucje miejskie i organizacje pozarządowe m.in. kompleksowo wspierające osoby bez dachu nad głową.

Celem Forum jest stworzenie jeszcze mocniejszych fundamentów do wdrażania Gdańskiego Programu na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023. To partnerstwo współpracy w mieście tworzą m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (koordynator Forum z ramienia miasta), Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wydział Rozwoju Społecznego UMG, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Komitet Obywatelski oraz inne instytucje i organizacje wspierające. Skupienie szerokiego grona partnerów, z różnych sektorów, z pewnością przyczyni się do jeszcze sprawniejszego i skuteczniejszego realizowania pomocy dla wykluczonych mieszkańców. Przy Forum pracować będzie pięć grup roboczych: ds. Karty Praw Osób Bezdomnych, ds. zdrowia, rozwoju i badań, zadaniowa/edukacyjna oraz grupa ds. integracji społecznej.

Powołanie Forum wpisuje się w założenia Gdańskiego Programu na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018 – 2023.

Fot. Materiał Forum