Gdańskie Koperty Życia – uratują seniora! Ruszył kolportaż w środowisku

Pracownicy socjalni i opiekunowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczęli akcję przekazywania Kopert Życia (KŻ), potrzebującym mieszkańcom. Otrzymają je samotni seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, objęte wsparciem. W pierwszej kolejności trafią do mieszkańców w bardzo zaawansowanym wieku i przewlekle chorych. Otrzyma je dwa tysiące gdańszczan.

Czym jest Karta Życia?

Pracownicy Ośrodka w razie konieczności pomogą np. seniorowi wypełnić druk koperty, który zawiera podstawowe informacje o jego stanie zdrowia, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz kontakcie do najbliższych. Taki formularz w plastikowym, zamykanym etui zostanie potem umieszczony w lodówce podopiecznego. Zestaw KŻ uzupełnia tematyczna nalepka na drzwi lodówki. Stanowi ona wskazówkę, że koperta jest w chłodziarce (napis: „Tu jest koperta”). Dzięki takiemu rozwiązaniu ratownicy medyczni przybyli na pomoc samotnemu seniorowi lub osobie niepełnosprawnej, od razu mogą zapoznać się z danymi o stanie zdrowia pacjenta. Błyskawicznie udzielić niezbędnego wsparcia, bazując na wiadomościach zawartych w formularzu koperty.

Dodajmy, że realizatorami akcji ratującej życie są partnersko: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, MOPR oraz Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 1500 Kopert Życia zakupił gdański MOPR, 500 GOPZ. Ta ilość będzie zwiększana, w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie.